• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 23/03/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 23/03/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa
Số ký hiệu 04/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 23/03/2015
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu, Công trình biển
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/10/2015
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...