• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 05/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016

  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 05/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2016
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công-te-nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải
Số ký hiệu 64/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 05/11/2015
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày có hiệu lực 01/05/2016
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...