• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 17/06/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 17/06/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
Số ký hiệu 48/2014/QH13 Ngày ban hành 17/06/2014
Loại văn bản Luật Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...