• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 04/03/2014
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 04/03/2014
Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Cục ĐKVN.
Số ký hiệu 319/QĐ-ĐKVN Ngày ban hành 04/03/2014
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký Cục đăng kiểm Việt Nam
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...