• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 05/01/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 05/01/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012
Hướng dẫn giám sát và đánh giá trạng thái kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa-2011
Số ký hiệu 005B/QĐ-ĐKVN TSVR1 TSVR2 TSVR3 TSVR4 TSVR5 TSVR6 Ngày ban hành 05/01/2012
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Cơ quan ban hành/ Người ký Cục đăng kiểm Việt Nam
Cục trưởng Trịnh Ngọc Giao
Ngày có hiệu lực 01/03/2012
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...