• Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 02/03/2015
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2015
  • Hiệu lực:
  • Ngày ban hành: 02/03/2015
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2015
Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Thông tư số 85/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Số ký hiệu 650/ÐKVN-VAR Ngày ban hành 02/03/2015
Loại văn bản Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế và kiểm tra chứng nhận chất lượng PTCGĐB cải tạo, Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới cải tạo, Thẩm định thiết kế xe máy chuyên dùng cải tạo, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng cải tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Ngày có hiệu lực 10/03/2015
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...