Từ 1/7, đăng kiểm viên xe ô tô phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn mới

01/07/2019

Người được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên trước năm 2016 phải đủ điều kiện quy định tại Nghị định 139/2018.

Kiểm định hạng mục đèn chiếu sáng tại trung tâm đăng kiểm

Thông tư 18/2019 của Bộ GTVT, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới quy định, từ 1/7/2019 các đăng kiểm viên (ĐKV) xe cơ giới được cấp giấy chứng nhận ĐKV xe cơ giới trước 1/7/2016 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 139/2018. Trong đó, ĐKV phải có kết quả được đánh giá đạt yêu cầu nghiệp vụ ĐKV xe cơ giới theo quy định của Bộ GTVT (đánh giá cả lý thuyết và thực hành 5 công đoạn kiểm định); có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực.

Nội dung thông tư cũng nêu rõ, trong suốt quá trình giữ hạng (ĐKV và ĐKV bậc cao), các ĐKV phải tham gia tập huấn cập nhật, bổ sung nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của pháp luật có liên quan và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Đối với ĐKV được thực hiện kiểm tra cả 5 công đoạn kiểm định xe cơ giới có nhu cầu tập huấn nghiệp vụ bậc cao sẽ được Cục Đăng kiểm VN tập huấn các nội dung về văn bản pháp lý, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên sâu, các chuyên đề khuyến nghị của Tổ chức kiểm định ô tô quốc tế trong công tác kiểm định, an toàn giao thông và giám định tai nạn giao thông đường bộ; các yêu cầu về hướng dẫn thực tập nghiệp vụ ĐKV xe cơ giới.

Đối với nhân viên nghiệp vụ (nhận, trả, quản lý hồ sơ...) tại đơn vị đăng kiểm, trình độ tối thiểu phải là tốt nghiệp trung cấp nghề và được tập huấn, có chứng chỉ hoàn thành tập huấn theo quy định của Bộ GTVT. Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm phải được tập huấn các nội dung: đạo đức nghề nghiệp; quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác kiểm định; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới; các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ; thực hành sử dụng các chương trình, phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới...

Theo quy định hiện hành, lãnh đạo đơn vị đăng kiểm phải là ĐKV xe cơ giới đã thực hiện nhiệm vụ của đăng kiểm viên tối thiểu 36 tháng được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm báo cáo Cục Đăng kiểm VN khi có thay đổi về số lượng ĐKV, phụ trách dây chuyền, lãnh đạo đơn vị. Cục Đăng kiểm VN cho biết, toàn quốc hiện có hơn 170 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, với gần 1.600 ĐKV.


Tác giả: HX