Xử lý kỷ luật liên quan đến phản ánh của Báo Pháp Luật TP.HCM

22/01/2020

Ngày 13/01/2020 Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh có đăng loạt bài phản ánh sai phạm trong công tác đăng kiểm tại một số trung tâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-12D tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, nơi xảy ra sai phạm.

Ngày 14/01/2020 Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cử cán bộ đến làm việc với Báo để có thêm tài liệu liên quan đến sai phạm, đồng thời làm việc với các Trung tâm đăng kiểm để làm rõ sai phạm. Căn cứ thông tin phản ánh, các tài liệu mà Báo cung cấp và làm việc trực tiếp tại các đơn vị liên quan; đến nay Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xác định được sai phạm của các nhân, tập thể tại các đơn vị 50-03S, 50-12D, 60-005D.

Tại Trung tâm đăng kiểm 50-03S đã xác định đăng kiểm viên Lê Trường Thanh (kiểm tra công đoạn 1), Lê Xuân Vinh (Kiểm tra công đoạn 2) bỏ qua các khiếm khuyết hư hỏng quan trọng (thiếu búa phá cửa sự cố, vách ngăn khoang hành lý) để đánh giá đạt tiêu chuẩn ATKT và BVMT. Ngoài ra đăng kiểm viên Lê Xuân Vinh đã lấy tiền "bồi dưỡng" của chủ xe và sử dụng riêng.

Tại Trung tâm đăng kiểm 50-12D đã xác định đăng kiểm viên Lương Hữu Lý thông báo sai kết quả kiểm định để cùng với nhân viên dán tem Châu Minh Tuấn lấy tiền "bồi dưỡng" của chủ xe và sử dụng riêng.

Tại Trung tâm đăng kiểm 60-05D, qua bản tường trình của các đăng kiểm và hồ sơ kiểm định xác định các công đoạn kiểm tra đạt; riêng công đoạn 3, khi kiểm tra đăng kiểm viên Phạm Xuân Thành thấy kết quả phanh kém nên đã nói đăng kiểm viên Hồ Phương Kiệt cho thợ sửa xe vào chỉnh phanh tại dây chuyền. Kết quả kiểm tra phanh ghi trên phiếu kiểm định của cầu 2 và 3 đạt hiệu quả 51 và 58 %. Kiểm tra lại hình ảnh camera ngày 12/12/2019 lưu trữ tại Trung tâm và làm việc riêng với ông Trần Văn Bình (thợ sửa xe) được biết vào thời điểm xe 51C-996.71 kiểm tra công đoạn 3, ông Bình có vào khu vực kiểm tra với thời gian khoảng trên 10 phút để sửa phanh. Sau đó đăng kiểm viên Hồ Phương Kiệt đã lấy lý do thợ sửa phanh để đòi tiền "bồi dưỡng" của lái xe là 500.000 (đ) và ông Kiệt đã đưa 200.000 (đ) trả công cho ông Bình, còn lại 300.000 (đ) sử dụng vào việc riêng.

Đối với các Trung tâm đăng kiểm 6006D và 6004D: căn cứ thông tin tài liệu do Báo cung cấp chỉ là hình ảnh tiếp xúc giữa lái xe với "cò" nên chưa đủ cơ sở xác định sai phạm.

Các đăng kiểm viên Lê Trường Thanh, Lê Xuân Vinh của Trung tâm đăng kiểm 50-03S, Lương Hữu Lý của Trung tâm đăng kiểm 50-12D, Hồ Phương Kiệt của Trung tâm đăng kiểm 60-05D đã không tuân thủ đúng các quy trình, quy định trong công tác kiểm định.

Căn cứ Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Quyết định số 2836/QĐ-BGTVT ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam; Biên bản làm việc tại Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 50-03S, 50-12D 60-05D và Tờ trình số 12/VAR ngày 21/01/2020 của Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành các quyết định:

1. Tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới 01 tháng đối với đăng kiểm viên Lê Trường Thanh thuộc Trung tâm đăng kiểm 50-03S do không không tuân thủ đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định.

2. Tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới 03 tháng đối với các đăng kiểm viên Lê Xuân Vinh thuộc Trung tâm đăng kiểm 50-03S, Lương Hữu Lý thuộc Trung tâm đăng kiểm 50-12D và Hồ Phương Kiệt thuộc Trung tâm đăng kiểm 60-05D do không không tuân thủ đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định và nhận tiền "bồi dưỡng" của chủ xe.

3. Tạm đình chỉ hoạt động 01 dây chuyền kiểm định của Trung tâm 50-03S, do có 02 lượt đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục.

4. Yêu cầu Cty TNHH TMDV Xăng Dầu Mai Châu xử lý kỷ luật đối với nhân viên Châu Minh Tuấn.

5. Yêu cầu Giám đốc các đơn vị 50-03S, 50-12D và 60-05D giám sát chặt chẽ quá trình kiểm định tại đơn vị đăng kiểm.

6. Đề nghị Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai xử lý về mặt hành chính đối với các đăng kiểm viên vi phạm, đồng thời tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn quản lý.

Trong thời gian tới Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kiêm định tại các đơn vị đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và phản ánh của Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh liên quan đến công tác đăng kiểm và mong muốn tiếp tục được hợp tác với Quý Báo nhằm phát hiện và ngăn chặn tiêu cực đồng thời nâng cao chất lượng kiểm định.


Tác giả: VAR