Hội nghị Ủy ban điều hành Hiệp hội các tổ chức đăng kiểm châu Á (ACS EC29)

10/11/2021

Do ảnh hưởng của đại dịch COVid – 19, Hội nghị Ủy ban điều hành Hiệp hội các tổ chức đăng kiểm châu Á (ACS EC29) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 10/11/2021 dưới sự chủ trì của Chủ tịch ACS EC năm 2021 - Ông Hiroaki Sakashita, Chủ tịch Đăng kiểm Nhật Bản (NK)

101121.1.jpg

Đoàn Đăng kểm Việt Nam tham dự EC29

Tham dự EC29 có đại diện lãnh đạo của 7 tổ chức Đăng kiểm thành viên ACS: Đăng kiểm Indonesia (BKI), Đăng kiểm Trung Quốc (CCS), Đăng kiểm Hàn Quốc (KR), Đăng kiểm Ấn Độ (IRS), Đăng kiểm Nhật Bản (NK), Đăng kiểm Malaysia (SCM), Đăng kiểm Việt Nam (VR); 01 tổ chức đăng kiểm với tư cách quan sát viên –Tổ chức Đănng kiểm tàu thủy của các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (TASNEEF); thư ký ACS - ông Jeong-chong và cán bộ kỹ thuật ACS - ông He Ci (CCS).

Hội nghị  đã xem xét và thảo luận một số nội dung chính: thông qua các sửa đổi Quy trình thành viên ACS và Quy trình ACS, xem xét chương trình hành động của Nhóm quản lý kỹ thuật (TMG), báo cáo hoạt động của TMG trong năm 2021 và các kế hoạch hoạt động kỹ thuật của TMG, báo cáo của thư ký ACS liên quan đến các hoạt động của ACS năm 2021 và kế hoạch năm 2022, xem xét các hoạt động hợp tác trong năm 2021 của ACS và Liên đoàn các chuyên gia đóng tàu tích cực (ASEF); Hiệp hội Chủ tàu châu Á (ASA), Tổ chức Hợp tác của các Chính quyền cảng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo MOU), Tổ chức Hợp tác của các Chính quyền cảng khu vực Ấn Độ Dương (Indian Ocean MOU).…

Tại Hội nghị EC29, các thành viên đã thống nhất phê duyệt hồ sơ xin gia nhập ACS của Tổ chức Đăng kiểm tàu thủy của các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (TASNEEF) và chính thức công nhận TASNEEF là thành viên thứ 8 của ACS.

Trong năm 2021, ACS đã thực hiện tốt công tác giám sát An toàn và Môi trường liên quan đến Công ước quốc tế IMO, xây dựng và đăng tải lên trang web của ACS các hướng dẫn kỹ thuật khác nhau nhằm thực hiện hiệu quả các quy định quốc tế. Bên cạnh đó, Hiệp hội đã tổ chức thành công Hội thảo Kỹ thuật ACS 2021 thông qua hình thức cập nhật các bài thuyết trình trên website của ACS từ tháng 8-9/2021. Nội dung hội thảo tập trung vào các chủ đề về an toàn, bảo vệ môi trường, cách mạng kỹ thuật số trong ngành hàng hải, cập nhât các quy định mới của IMO liên quan đến vận tải biển và đóng tàu. Hội thảo đã thu hút sự chú ý của người tham gia.

Các thành viên ACS tại Hội nghị EC29 này đã nhất trí bầu Đăng kiểm Trung Quốc (CCS) làm Chủ tịch Hiệp hội ACS cho năm 2022.

ACS được thành lập chính thứ năm 2010 với 6 thành viên sáng lập là BKI, CCS, KR, IRS, NK và VR. Ngày 7/11/2017 Đăng kiểm Malaysia trở thành thành viên chính thức thứ 7 của ACS. Ngày 10/11/2021 Tổ chức Đăng kiểm tàu thủy của các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (TASNEEF) trở thành thành viên chính thức thứ 8 của ACS  Mục tiêu của ACS là ACS là nâng cao an toàn tàu trên biển và bảo vệ môi trường biển, hợp tác với những đối tác khác trong cộng đồng hàng hải nhằm hoàn thiện hoạt động của các thành viên Hiệp hội và đóng góp về mặt kỹ thuật để giúp nâng cao vai trò và tiếng nói của cộng đồng hàng hải châu Á trên cơ sở hiểu biết và kinh nghiệm kỹ thuật tích luỹ được của tất cả các thành viên.​

Tác giả: Thơ Vũ