Thử nghiệm thẩm định thiết kế xe, tàu biển qua mạng internet

26/12/2018

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, đơn vị này vừa cung cấp thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các dịch vụ: thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất lắp ráp trong nước, thẩm định thiết kế tàu biển.

Việc thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt và đánh giá, công nhân năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm tra, thử trang thiết bị an toàn tàu biển cũng được Cục Đăng kiểm thử nghiệm trong thời gian này.

Cơ chế này cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các văn bản, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến Cục Đăng kiểm qua Cổng thông tin điện tử của Cục. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên mạng internet. Việc thanh toán lệ phí dịch vụ và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Cục hoặc tại đơn vị được ủy quyền.

Ngoài thử nghiệm các dịch vụ trực tuyến trên, Cục Đăng kiểm cũng đang xây dựng 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp chứng nhận cho đơn vị, đăng kiểm viên phương tiện thủy; chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.

Từ năm 2015, Cục Đăng kiểm là cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các lĩnh vực kiểm tra, chứng nhận phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu (xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe chở người bốn bánh, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng) theo cơ chế một cửa quốc gia, liên thông với cơ quan hải quan.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Trần Kỳ Hình cho biết, đến nay toàn bộ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu xe cơ giới đã thực hiện dịch vụ qua mạng trực tuyến. Cục đã cấp gần 58.500 giấy chứng nhận đăng kiểm qua mạng, riêng trong năm 2018 cấp hơn 16.500 giấy.

Trước đó, tại buổi làm việc về cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, ông Nguyễn Vũ Hải, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong năm 2018, Cục Đăng kiểm VN ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hành chính, tránh sự can thiệp của con người vào hoạt động kiểm định và phục vụ doanh nghiệp, người dân (dịch vụ công đăng kiểm trực tuyến, số hóa hồ sơ phương tiện, quản lý trực tuyến, cấp hóa đơn điện tử…), cắt giảm 51,5% điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục đăng kiểm.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự nỗ lực của Cục Đăng kiểm khi cung cấp nhiều thủ tục đưa vào hệ thống một cửa quốc gia. Việc này đã giúp thủ tục đăng ký trực tuyến tăng nhanh và hiện nay không còn hồ sơ giấy trong lĩnh vực đăng kiểm.

Tác giả: P. Trang