Thúc đẩy các biện pháp y tế công cộng trong ứng phó với COVID-19 trên tàu hàng và tàu cá

01/09/2020

Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để thúc đẩy các biện pháp y tế công cộng trong ứng phó với COVID-19 trên tàu hàng và tàu cá.


Ảnh minh họa

Ngày 26/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ban hành Thông báo No.4204/Add.28 về Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để thúc đẩy các biện pháp y tế công cộng trong ứng phó với COVID-19 trên tàu hàng và tàu cá (truy cập và tải về tại liên kết: http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204-Add.28.pdf).

Các thuyền viên trên tàu hàng (tàu chỉ chở hàng hóa và không chở khách) và tàu cá phải đối mặt với những thách thức đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ và duy trì sức khỏe của họ trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Tài liệu vừa được WHO ban hành cung cấp hướng dẫn cho các chủ tàu, thuyền viên, các nghiệp đoàn, hiệp hội, các cơ quan có thẩm quyền về y tế và vận tải trong việc bảo vệ thuyền viên làm việc trên tàu hàng và tàu cá khỏi sự lây truyền của SARS-CoV-2 (vi rút gây ra COVID-19) và quản lý các ca bệnh COVID -19 có thể xuất hiện trong thuyền bộ của tàu.

Các thuyền viên làm việc trong môi trường tiếp xúc gần có thể tạo điều kiện cho việc lây truyền COVID-19. Trong một số trường hợp, tàu phải thực hiện những chuyến đi kéo dài mà không ghé cảng nào trong thời gian dài. Ổ dịch trên tàu là mối lo ngại cho sự an toàn và sức khỏe của toàn bộ thuyền viên và có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển, vận hành tàu an toàn của thuyền bộ.

Hướng dẫn của WHO nhằm mục đích cung cấp cơ sở để giải quyết các vấn đề sau:

• Các bác sĩ y tế nói chung không có trong thành phần thuyền bộ của tàu hàng và tàu cá; đồng thời tàu cũng không có các trang thiết bị và vật tư y tế như của tàu khách.

• Trên tàu có thể không có kế hoạch cụ thể để phòng ngừa, chăm sóc thuyền viên liên quan đến COVID-19; và hướng dẫn chung về các bệnh hô hấp có thể không đủ để quản lý về COVID-19.

• Thuyền viên có thể không được tiếp cận với các biện pháp bảo vệ cá nhân hoặc các trang thiết bị bảo vệ cá nhân hoặc không được huấn luyện để sử dụng các trang thiết bị này.

• Thuyền viên có trách nhiệm làm sạch và khử trùng các phương tiện trên tàu; nhưng các quy trình và hướng dẫn về các biện pháp môi trường, bao gồm các biện pháp làm sạch và khử trùng đối với các mầm bệnh cụ thể, có thể không có sẵn cho COVID-19.

• Các chính sách y tế công cộng, bao gồm các yêu cầu về ngăn ngừa lây truyền, khác nhau đối với các tàu và các cảng mà tàu ghé vào trên khắp thế giới, và sự khác biệt này có thể tạo ra sự nhầm lẫn.

Do đó, các chủ tàu cần xây dựng và thực hiện kế hoạch bằng văn bản để đối phó với COVID-19, bao gồm: việc giám sát và báo cáo, quản lý hồ sơ ca bệnh, làm sạch và khử trùng, trao đổi thông tin, huấn luyện liên quan đến COVID-19.