Tổng thư ký IMO kêu gọi công nhận người đi biển là "người lao động chủ chốt"

05/04/2020

Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), ông Kitack Lim, kêu gọi Liên hợp quốc yêu cầu các chính phủ tuyên bố người đi biển, nhân viên cảng và người lao động hàng hải quan trọng khác là "người lao động chủ chốt" trong bối cảnh đại dịch virus corona.


Tổng thư ký IMO, ông Kitack Lim

Ông Kitack Lim đã đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc họp trực tuyến ngày 02/4/2020 với những người đứng đầu các cơ quan thuộc Liên hợp quốc và Tổng thư ký Liên hợp quốc để thảo luận về tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19.

Trong cuộc họp, Tổng thư ký IMO nhấn mạnh tầm quan trọng và sức khỏe của người lao động hàng hải đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, và đặc biệt là những người đi biển trên thế giới - những người đang ở một trong những chiến tuyến của cuộc chiến chống COVID-19.

Ông Kitack Lim đã lưu ý đến các lệnh cấm đi lại và hạn chế thay đổi thuyền viên do các chính phủ áp đặt do đại dịch, và tác động của những hạn chế này đối với dòng hàng hóa, bao gồm các mặt hàng quan trọng như dược phẩm, thiết bị y tế và lương thực, thực phẩm.

Lời kêu gọi của Tổng thư ký IMO được chuyển đến các cơ quan và người đứng đầu Liên hợp quốc phản ánh đòi hỏi cấp thiết của công nghiệp vận tải biển đối với các chính phủ trong việc tiếp tục mở các chuỗi vận tải biển và cung ứng, chấp thuận viện miễn trừ đặc biệt cho những người đi biển để đối phó với đại dịch COVID-19.

Ngày 20/3/2020, Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS) và Hiệp hội Cảng và bến cảng quốc tế (IAPH) đã có thư ngỏ chung, với tiêu đề "Duy trì thương mại hàng hải toàn cầu hoạt động trong cuộc khủng hoảng COVID-19", kêu gọi các nhà lãnh đạo chính phủ G20 hỗ trợ ngành hàng hải và chuỗi cung ứng toàn cầu. Thư cũng kêu gọi việc xếp loại thuyền viên là "người lao động chủ chốt".

"Việc đảm bảo những người đi biển có thể đi lại mà không bị hạn chế quá mức sẽ là chìa khóa để duy trì dòng thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng quan trọng cho những quốc gia đang cần nhất", ông Guy Platten, Tổng thư ký ICS nói.

Ngày 27/3/2020, IMO đã đã phát hành Thông báo số 4204/Add.6 về "Virus Corona (COVID-19) - Danh sách sơ bộ các khuyến nghị cho các chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quốc gia có liên quan về việc tạo thuận lợi cho thương mại hàng hải trong đại dịch COVID-19"; trong đó bao gồm một loạt các khuyến nghị cho các chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quốc gia có liên quan để giữ cho dòng hàng hóa di chuyển. Thông báo này kêu gọi các chính phủ: "Coi thuyền viên và nhân viên hàng hải chuyên nghiệp, bất kể quốc tịch khi ở khu vực tài phán của họ, là "lao động chủ chốt" cung cấp dịch vụ thiết yếu."

Liên quan đến vấn đề thay đổi thuyền viên, Thông báo số 4204/Add.6  của IMO đề nghị các chính phủ: "Cho phép thuyền viên và nhân viên hàng hải chuyên nghiệp với bất kỳ sự miễn trừ cần thiết phù hợp nào, từ các hạn chế đi lại hoặc di chuyển quốc gia, để tạo điều kiện cho họ đến hoặc rời tàu", và "Cho phép thuyền viên và nhân viên hàng hải chuyên nghiệp rời tàu trong cảng và quá cảnh qua lãnh thổ của mình (tức là đến sân bay) cho mục đích thay đổi và hồi hương thuyền viên"./.

Tác giả: H. Nguyễn