Trật tự an toàn giao thông trên hồ Hòa Bình được cải thiện

20/11/2019

Các phương tiện vận tải hành khách ra - vào cảng, bến cũng được chấn chỉnh, thực hiện theo đúng quy định trước khi rời bến, người kinh doanh vận tải đã nhận thức được trách nhiệm của mình.

Hoạt động chuyên chở hành khách tham quan trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình phát triển nóng thời gian quan.

Ông Lê Đức Cường, Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 2 cho biết, sau khi đợt ra quân liên ngành hồi tháng 4 vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên tuyến sông Đà và hồ Hòa Bình đã được cải thiện.

Các phương tiện vận tải hành khách ra - vào cảng, bến cũng được chấn chỉnh, thực hiện theo đúng quy định trước khi rời bến, người kinh doanh vận tải đã nhận thức được trách nhiệm của mình. 

Về vấn đề đăng kiểm các phương tiện thủy nội địa, ông Lê Đức Cường cho hay, hiện tại nhiều chủ phương tiện đã có kiến nghị với cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị đăng kiểm phương tiện hướng dẫn trực tiếp việc thiết kế hoán cải và nội dung cần sửa chữa phương tiện để đáp ứng điều kiện được đăng kiểm.

Trước đó, đoàn liên ngành gồm (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục cảnh sát và Cục Đăng Kiểm Việt Nam) đã tổng kiểm tra lễ hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên hồ Hòa Bình và tuyến sông Đà từ km33 đến km 58.

Kết quả, đoàn liên ngành đã tỏng kiểm tra các cảng bến, phương tiện nội địa vận chuyển khách du lịch trong lòng hồ Hòa Bình; xử phạt hành chính 37 trường hợp phương tiện vi phạm với số tiền là 127.000.000 đồng.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong những năm gần đây, vận tải bằng phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là vận chuyển khách tham quan du lịch trong khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình phát triển nóng, dẫn đến quản lý các phương tiện tham gia vào loại hình vận tải này phát sinh một số vướng mắc.

Tính đến tháng 4/2019, tổng số phương tiện chở khách du lịch trên hồ Hòa Bình đã tăng từ 144 phương tiện lên 302 phương tiện; trong đó số phương tiện đã đăng kiểm là 142 phương tiện, còn lại 160 phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm.

Qua số liệu trên cho thấy, số lượng phương tiện chở khách du lịch trên hồ Hòa Bình liên tục tăng từ năm 2015 đến nay, nhưng việc chấp hành quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa về đăng kiểm phương tiện trước khi đưa vào hoạt động của chủ phương tiện chưa được thực hiện triệt để.

Vì vậy, trong thời gian tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tăng cường việc các giải pháp để yêu cầu chủ phương tiện chấp hành các quy định trên./.


Tác giả: Q. Toàn