Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019

13/01/2020

Chiều ngày 10/1, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra ngành GTVT năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, tại 04 điểm cầu: Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng; TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã đến dự và trực tiếp điều hành Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội gồm: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (giữa), Chánh Thanh tra Bộ Lê Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra Bộ Trần Văn Trường

Tham dự Hội nghị có đại diện Thanh tra Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải và hàng không; đại diện lãnh đạo các Sở GTVT, Thanh tra Sở GTVT của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập thể lãnh đạo, thanh tra viên, chuyên viên thuộc Thanh tra Bộ GTVT.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Chánh Thanh tra Bộ Lê Thanh Hà cho biết: Năm 2019, tiếp tục triển khai các mục tiêu, chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021, tiếp tục phương châm hành động “Liêm chính, chuyên nghiệp, kỷ cương, khẩn trương, quyết liệt” và mục tiêu “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, nâng cao hiệu quả”; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT và các cấp, các ngành ở địa phương, lực lượng Thanh tra ngành GTVT trên toàn quốc tiếp tục nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành GTVT được tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, thực hiện hiệu quả đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Năm 2019, lực lượng Thanh tra ngành GTVT đã thực hiện, phối hợp thực hiện 179 phóng sự; tổ chức 1.316 buổi hội nghị, hội thảo, tập huấn tuyên truyền pháp luật về giao thông cho trên 64,3 nghìn lượt người tham dự; in ấn, cấp phát trên 30,8 nghìn cuốn tài liệu, đĩa CD; phát, dán trên 327 nghìn tờ rơi, áp phích tuyên truyền tại các nơi công cộng; viết trên 550 tin bài, phóng sự; lắp đặt, sửa chữa 2.674 biển hiệu, panô, áp phích; cấp phát 1.710 áo phao, dụng cụ nổi cho hành khách đi đường thủy. 

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2019

Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện theo quy định, có trọng tâm, trọng điểm theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT, của chính quyền địa phương, đảm bảo không chồng chéo về nội dung và đối tượng thanh tra, kiểm tra. Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Bộ GTVT đã được Thanh tra Bộ đã xây dựng và thực hiện hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã được thực hiện nghiêm túc. Năm 2019, Thanh tra Bộ GTVT đã chủ trì thực hiện 42 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành. Hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra được giao, đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo đúng quy định; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ GTVT.  Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ đã kiến nghị sửa đổi, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và quy định liên quan; đề xuất kịp thời các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GTVT; đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm trong từng lĩnh vực. Lực lượng thanh tra tại các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành và Thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện trên 98.200 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Hoạt động kinh doanh vận tải; kiểm soát tải trọng phương tiện; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; an toàn, an ninh hàng hải, hàng không; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với “xe dù, bến cóc”; hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe... Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trên 96.700 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt trên 317,3 tỷ đồng. 

"Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các đơn thư được phân loại, xử lý kịp thời, dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài. Công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng thực hiện; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng", Chánh Thanh tra Bộ Lê Thanh Hà khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2019, đại diện Thanh tra Bộ GTVT cũng đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra các khó khăn, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành như một số quy định pháp luật về thanh tra còn bất cập, chưa phù hợp với hoạt động thanh tra chuyên ngành GTVT nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung phù hợp với đặc thù hoạt động thanh tra ngành GTVT; lực lượng làm công tác thanh tra chuyên ngành còn mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ; trang thiết bị cơ bản phục vụ công tác còn thiếu, kinh phí hoạt động eo hẹp, hiệu quả công tác ở một số đơn vị chưa cao, một số đơn vị chưa triển khai nhiều các hoạt động thanh tra theo quy định, mà chủ yếu tập trung công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp(Thanh tra CP) Nguyễn Hữu Hòa đánh giá cao kết quả nổi bật của Thanh tra ngành GTVT  trong năm 2019

Năm 2020, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2019, tiếp tục bám sát các mục tiêu, chương trình hành động và chỉ đạo của Bộ GTVT, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, lực lượng Thanh tra GTVT từ Trung ương đến địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; trong đó xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành GTVT và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tiếp tục tăng cường, tập trung hoạt động thanh tra, đảm bảo hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra; kịp thời rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch thanh tra theo quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong từng giai đoạn; tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tiến hành thanh tra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm; phát hiện bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Thanh tra Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Nguyễn Hữu Hòa nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của ngành GTVT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng trong thời kỳ cách mạng cũng như trong thời kỳ đổi mới.  

“Qua nghe Báo cáo tổng kết và các tham luận tại Hội nghị, tôi đánh giá cao các kết quả nổi bật mà Thanh tra ngành GTVT đạt được trong năm 2019. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng các đồng chí đã bám sát nhiệm vụ của ngành, đoàn kết nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Vụ trưởng nói và đề nghị trong thời gian tới, Thanh tra ngành GTVT tích cực nghiên cứu, đồng thời qua thực tiễn hoạt động có đề xuất kịp thời để Thanh tra Chính phủ hoàn thiện Luật Thanh tra sửa đổi, làm cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành nói chung, thanh tra chuyên ngành GTVT nói riêng; hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động; quan tâm đến việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành; tập trung công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, giám sát, xử lý các kết luận, kiến nghị qua công tác thanh tra; chủ trì thực hiện các cuộc thanh tra diện rộng đối với các vấn đề cần tăng cường quản lý trong thời gian tới...


Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của lực lượng thanh tra ngành GTVT và nhấn mạnh những đóng góp rất lớn của lực lượng Thanh tra ngành GTVT vào thành tích đã đạt được của Ngành GTVT trong năm qua, đặc biệt liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, Thanh tra GTVT đã làm tốt công tác xây dựng thể chế, tuyên truyền phổ biến pháp luật; thực hiện đúng vai trò thanh tra chuyên ngành; đôn đốc thực hiện tốt Luật thanh tra, được thực hiện thường xuyên, kịp thời; làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo. 

Trong năm tới, Thứ trưởng đề nghị Thanh tra ngành GTVT phát huy tốt vai trò của thanh tra từ đội ngũ Thanh tra Bộ đến thanh tra các Tổng cục, Cục chuyên ngành, vai trò của Cục trưởng, Tổng cục trưởng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực GTVT; Thanh tra ngành GTVT tiếp tục chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, thanh tra chuyên nghiệp, liêm chính. Tăng cường và duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ thanh tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm sai phạm trong thực thi công vụ. Tập trung các hoạt động thanh tra, kiểm tra các nội dung đang được xã hội quan tâm như: Chất lượng công trình giao thông; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý, sử dụng vốn ngân sạch nhà nước; kiểm soát tải trọng phương tiện; hoạt động kinh doanh vận tải; đào tạo, huấn luyện, sát hạch cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn; đăng kiểm phương tiện; đảm bảo an toàn, an ninh... Ngoài hoạt động thanh tra theo kế hoạch, cần tăng cường thanh tra đột xuất, không báo trước để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm. Tiếp tục phối hợp tốt với các Vụ, Cục, đơn vị của Thanh tra Chính phủ, Bộ GTVT và các địa phương trong xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2020. Đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT. 

Đối với các kiến nghị được tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng giao Thanh tra Bộ GTVT tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện.  

Trong năm 2019, Thanh tra ngành GTVT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được các cấp lãnh đạo ghi nhận và biểu dương. Nhân Hội nghị này, Thanh tra Bộ đã công bố quyết định khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT và giấy khen của Chánh thanh tra Bộ cho 31 tập thể, 87cá nhân đạt nhiều thành tích trong năm công tác 2019 và phát động  phong trào thi đua năm 2020. 


Tác giả: V. Hoa