EST 12: Thống nhất cao về “Hiện thực hóa các thành phố và cộng đồng thông minh thông qua các giải pháp và biện pháp Giao thông bền vững về môi trường”

31/10/2019

Chiều ngày 30/10, sau 3 ngày làm việc, với 01 Hội thảo vùng, 03 Tiền sự kiện, 03 phiên toàn thể, 05 phiên đối thoại chính sách, 01 phiên ký kết phụ lục tuyên bố Kyoto về thúc đẩy GTVT bền vững với môi trường hướng tới hiện thực hóa đô thị thông minh và bền vững và phiên toàn thể thông qua Tuyên bố Hà Nội “hiện thực hóa các thành phố và cộng đồng thông minh thông qua các giải pháp và biện pháp Giao thông bền vững về môi trường” Diễn đàn EST 12 đã chính thức bế mạc.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và Phó chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng chủ trì phiên bế mạc

Phát biểu tại Lễ bế mạc Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhận định, có thể nói Diễn đàn EST 12 diễn ra trong không khí cởi mở và đạt được sự thống nhất cao về “Hiện thực hóa các thành phố và cộng đồng thông minh thông qua các giải pháp và biện pháp Giao thông bền vững về môi trường”. Tuyên bố Hà Nội đã thể hiện rõ mối quan tâm chung của các nước khu vực châu Á và cộng đồng trong việc thúc đẩy giao thông vận tải bền vững với môi trường; góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thuộc Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc.

Phát biểu bế mạc Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhận định Tuyên bố Hà Nội đã thể hiện rõ mối quan tâm chung của các nước khu vực châu Á và cộng đồng trong việc thúc đẩy giao thông vận tải bền vững với môi trường

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Diễn đàn bằng các hành động cụ thể, sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, huy động các nguồn lực nhằm hiện thực hóa Tuyên bố Hà Nội nêu trên; Trung tâm phát triển vùng Liên hợp quốc (UNCRD) với vai trò là đầu mối tổ chức diễn đàn EST phối hợp với các quốc gia và tổ chức quốc tế có liên quan tiếp tục khai thác các nguồn hỗ trợ tiềm năng, sự cộng tác trong các hoạt động nâng cao năng lực, nhằm thúc đẩy các nước khu vực châu Á sớm đạt được sự phát triển đô thị toàn diện và bền vững, đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người, kể cả những người dễ bị tổn thương và người yếu thế trong xã hội; đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

“Với vai trò và trách nhiệm của mình, Bộ GTVT Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động chính sách nhằm thúc đẩy GTVT bền vững với môi trường tại Việt Nam; chủ động, tích cực trong hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế  để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ về triển khai hệ thống giao thông thông minh, phát thải cabon thấp tại các thành phố góp phần thực hiện các nội dung mà Tuyên bố Hà Nội đã đề ra” Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn bàn giao quyền đăng cai EST 13 tại Thái Lan năm 2020 cho đại diện UNESCAP

Thay mặt Bộ GTVT Việt Nam, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn trân trọng cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã quan tâm tạo điều kiện cho diễn đàn tổ chức được thuận lợi; cảm Trung tâm phát triển vùng liên hợp quốc (UNCRD), Bộ Môi trường Nhật Bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ Xây dựng Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ, phối hợp và cùng Bộ GTVT Việt Nam trong công tác tổ chức Diễn đàn EST 12.

Đại diện Bộ Môi trường Nhật Bản (đồng tổ chức EST12) bày tỏ cảm ơn tới UNCRD và Chính phủ Việt Nam đã chuẩn bị, hỗ trợ tổ chức Diễn đàn EST12 thành công.

“Tại Diễn đàn lần này, chúng ta đã trao đổi và đạt được các thỏa thuận để thực hiện Thỏa thuận Paris và thực thi mục tiêu SDG. Tôi tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được tại Diễn đàn, chúng ta sẽ xây dựng được các khái niệm, ý tưởng mới để thay thế cho Tuyên bố Bangkok 2020 sẽ hết hạn trong vòng một năm tới. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa tất cả các quốc gia thành viên EST và các tổ chức cùng mục tiêu với EST.”, vị đại diện Bộ Môi trường Nhật Bản nói.

Đại diện 15 thành phố khu vực châu Á ký kết phụ lục Tuyên bố Kyoto về thúc đẩy GTVT bền vững với môi trường hướng tới hiện thực hóa đô thị thông minh và bền vững

Trước đó, tại Diễn đàn, đại diện lãnh đạo 15 thành phố khu vực châu Á đã ký kết phụ lục Tuyên bố Kyoto về thúc đẩy GTVT bền vững với môi trường hướng tới hiện thực hóa đô thị thông minh và bền vững; đồng thời thông qua Tuyên bố Hà Nội “hiện thực hóa các thành phố và cộng đồng thông minh thông qua các giải pháp và biện pháp giao thông bền vững về môi trường”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký phụ lục Tuyên bố Kyoto