Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tháng 7/2022

02/08/2022

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 7 năm 2022.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào nội dung các dự thảo văn bản:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2022 của Đảng bộ Bộ GTVT.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT và đồng chí Bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT.

3. Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

4. Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

5. Định hướng một số nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2022.

6. Quyết định thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án 7 và đồng chí Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý dự án 7.

7. Báo cáo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Bộ GTVT.

8. Báo cáo tiến độ triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Bộ GTVT.

9. Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Công tác cán bộ; kiện toàn, bổ sung cấp ủy; kết luận tiêu chuẩn chính trị; xét kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT cơ bản nhất trí với các dự thảo văn bản do các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ trình và giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình để hoàn chỉnh theo quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ theo nhiệm vụ được phân công và Quy chế làm việc tích cực, chủ động chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.


Tác giả: Xuân Nguyên