Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
21CDRX/0025 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhãn hiệu: ESPERO; Tên thương mại: --- Mã Kiểu Loại: 50C1-1H; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,3 l/100km 20/07/2021
21CDRX/0024 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhãn hiệu: ESPERO; Tên thương mại: --- Mã Kiểu Loại: 50VS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,6 l/100km 20/07/2021
21CDRX/0023 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhãn hiệu: ESPERO; Tên thương mại: --- Mã Kiểu Loại: 50C2D; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,3 l/100km 20/07/2021
21CDRX/0022 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhãn hiệu: ESPERO; Tên thương mại: --- Mã Kiểu Loại: 50C2N; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,3 l/100km 20/07/2021
21CDRX/0021 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhãn hiệu: ESPERO; Tên thương mại: --- Mã Kiểu Loại: 50C3R; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,3 l/100km 20/07/2021
21CDRX/0020 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhãn hiệu: ESPERO; Tên thương mại: --- Mã Kiểu Loại: CLASSIC 50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,6 l/100km 20/07/2021
21CDRX/0019 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH xe điện xe máy DETECH; Nhãn hiệu: ESPERO; Tên thương mại: --- Mã Kiểu Loại: CLASSIC VVIP; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,3 l/100km 20/07/2021
THSP/2021/24 Chương trình triệu hồi kiểm tra và thay thế tấm nối giảm xóc sau trên mẫu xe Honda CBR1000RR-R (SP) sản xuất năm 2020 do Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối theo chương trình triệu hồi mã hiệu số 3LS của hãng Honda 15/07/2021
21CDNX/0244 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Vũ Hữu Vinh; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4A M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.489 l/100km 13/07/2021
21CDNX/0243 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Vũ Hữu Vinh; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4B M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.489 l/100km 13/07/2021
21CDNX/0242 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Vũ Hữu Vinh; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4 M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.489 l/100km 13/07/2021
21CDNX/0241 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÝ NGHĨA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY STYLISH; Mã Kiểu Loại: F1C02N47L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,942 l/100km 13/07/2021
21CDRX/00018 Doanh nghiệp sản xuất/ lắp ráp: Công ty Cổ Phần Vinsky; Nhãn hiệu: DAELIMJSC; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: RS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,3 L/100km 12/07/2021
21CDRX/00017 Doanh nghiệp sản xuất/ lắp ráp: Công ty Cổ Phần Vinsky; Nhãn hiệu: DAELIMJSC ;Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: C81; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,3 L/100km 12/07/2021
21CDRX/00016 Doanh nghiệp sản xuất/ lắp ráp: Công ty Cổ Phần Vinsky; Nhãn hiệu: DAELIMJSC; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: RC; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,4 L/100km 12/07/2021
21CDNX/0224 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SUPRA GTR150; Mã Kiểu Loại: G2E02R21M1 M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,225 lít/100km 09/07/2021
21CDNX/0240 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: GPX; Tên thương mại: DEMON 150 GR FI; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,118 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0239 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MIO FINO GRANDE; Mã Kiểu Loại: LNC 125-I; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,172 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0238 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MIO FINO PREMIUM; Mã Kiểu Loại: LNC 125; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,181 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0237 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MIO FINO SPORTY; Mã Kiểu Loại: LNC 125; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,181 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0236 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: ZONTES; Tên thương mại: 310T1; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,452 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0235 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: ZONTES; Tên thương mại: 310X1; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,103 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0234 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: ZONTES; Tên thương mại: 310R1; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,276 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0233 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: ZONTES; Tên thương mại: 310V; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,417 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0232 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: KAWASAKI; Tên thương mại: NINJA ZX-25R ABS; Mã Kiểu Loại: ZX250F; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,029 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0231 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã Kiểu Loại: FU150MFX; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,454 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0230 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: V-IXION R; Mã Kiểu Loại: VXN155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,266 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0229 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MT-15; Mã Kiểu Loại: MTN155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,407 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0228 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MXKING 150; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,283 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0227 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: R15; Mã Kiểu Loại: YZF155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,297 lít/100km 08/07/2021