Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
19CDRX/0058 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Gts Super 300 ABS-712; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3.53 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0057 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Gts Super 150 ABS-611; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.66 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0056 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Gts Super 125 ABS-511; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.62 l/100km 25/12/2019
19CDRX/0055 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: LIBERTY 125 3V ie-110; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.54 l/100km 25/12/2019
Hành chính- Văn phòng 24/12/2019
19CDRX/0054 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần xe điện Hà Tĩnh; Nhãn hiệu: FIGIORMO; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: MONO; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,40 l/100 km. 23/12/2019
19CDNX/0047 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: STREET TWIN; Mã Kiểu Loại: DP03; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,81 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0046 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: SPEED TWIN; Mã Kiểu Loại: DD01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,57 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0045 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: SCRAMBLER 1200 XE; Mã Kiểu Loại: DS01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,71 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0044 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: SCRAMBLER 1200 XC; Mã Kiểu Loại: DS01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,71 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0043 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE T120; Mã Kiểu Loại: DU01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,5 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0042 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE T100 BLACK; Mã Kiểu Loại: DB01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3.69 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0041 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE T100; Mã Kiểu Loại: DB01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3.69 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0040 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE SPEEDMASTER; Mã Kiểu Loại: DV01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4.1 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0039 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE BOBBER BLACK; Mã Kiểu Loại: DV01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4.1 l/100km 23/12/2019
19CDNX/0038 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE BOBBER; Mã Kiểu Loại: DV01A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4.1 l/100km 23/12/2019
19CDRX/0053 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius-BGY3; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,99 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0052 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius-BGY2; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,99 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0051 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius-BGY1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,99 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0050 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius Fi-1FCC; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,57 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0049 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius Fi-1FC9; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,57 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0048 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Sirius Fi-1FC8; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,57 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0047 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: NVX-B63D; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,23 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0046 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Nozza Grande-B8A2; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,69 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0045 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: Nozza Grande-B8A1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,69 l/100 km. 23/12/2019
19CDNX/0037 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MT09; Mã kiểu loại: MT9AG9; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,20 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0044 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: LATTE - B0R1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,80 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0043 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: JANUS - BJ72; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,87 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0042 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: JANUS - BJ71; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,87 l/100 km. 23/12/2019
19CDRX/0041 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: FREEGO - B4U2; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,97 l/100 km. 23/12/2019