Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
21CDNX/0226 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CB150 VERZA; Mã Kiểu Loại: B5D02M29M3 M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,111 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0225 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: BEAT; Mã Kiểu Loại: H1B02N42L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,712 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0223 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CBR 250RR ABS; Mã Kiểu Loại: R5F04R24S1B M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,856 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0222 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CBR150R ABS; Mã Kiểu Loại: P5E02R40S2 M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,712 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0221 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CBR150R; Mã Kiểu Loại: P5E02R22S3 M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,519 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0220 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: ADV 150 ABS; Mã Kiểu Loại: X1N02Q44L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,409 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0219 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4B M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,382 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0218 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4A M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,382 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0217 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4 M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,382 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0216 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Và DV Mô Tô Xe Máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY STYLISH; Mã Kiểu Loại: F1C02N28S2A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,011 lít/100km 08/07/2021
21CDNX/0215 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG THÀNH PHÁT; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MX KING 150; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,479 l/100km 08/07/2021
21CDRX/00015 Doanh nghiệp SXLR: Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất nhập khẩu Việt Nam(VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ELEGANT 110+; Mã Kiểu Loại: ELEGANT 110+ -SDM; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,02 l/100km 08/07/2021
12TI/21TB Nghị quyết MEPC.328(76) - Sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI “Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu” của Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) quy định về Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và Chỉ thị cường độ các bon (CII) của tàu 06/07/2021
21CDRX/00014 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY CỔ PHẦN MOTOR THÁI; Nhãn hiệu: MOTOR THAI; Tên thương mại: --; Mã Kiểu Loại: 50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,5 l/100km 02/07/2021
21CDRX/00013 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY CỔ PHẦN MOTOR THÁI; Nhãn hiệu: MOTOR THAI; Tên thương mại: --; Mã Kiểu Loại: CUP50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,5 l/100km 02/07/2021
21CDRX/00012 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY CỔ PHẦN MOTOR THÁI; Nhãn hiệu: MOTOR THAI; Tên thương mại: --; Mã Kiểu Loại: CUP50C; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,5 l/100km 02/07/2021
21CDRX/00011 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY CỔ PHẦN MOTOR THÁI; Nhãn hiệu: MOTOR THAI; Tên thương mại: --; Mã Kiểu Loại: SUPDR50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,5 l/100km 02/07/2021
21CDRX/00010 Doanh nghiệp SXLR: CÔNG TY CỔ PHẦN MOTOR THÁI; Nhãn hiệu: VAMAILA; Tên thương mại: --; Mã Kiểu Loại: RC; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,5 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0214 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WAVE 125i; Mã Kiểu Loại: AFS125CSF TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,624 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0213 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CLICK 150i; Mã Kiểu Loại: ACB150CBTL T/H; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,273 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0212 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY SPORTY; Mã Kiểu Loại: F1C02N46L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,627 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0211 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY SPORTY; Mã Kiểu Loại: F1C02N46L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,627 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0210 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY FASHION; Mã Kiểu Loại: F1C02N46L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,627 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0209 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY PRESTIGE; Mã Kiểu Loại: F1C02N47L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,791 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0208 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY STYLISH; Mã Kiểu Loại: F1C02N47L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,79 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0207 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MX KING 150; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,264 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0206 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4B M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,417 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0205 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã Kiểu Loại: FU150MFX; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,371 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0204 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N37S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,098 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0203 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thành ST; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,172 l/100km 02/07/2021