Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
21CDNX/0202 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH phát triển thương mại Trịnh Gia; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY PRESTIGE; Mã Kiểu Loại: F1C02N47L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,615 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0201 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH phát triển thương mại Trịnh Gia; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY FASHION; Mã Kiểu Loại: F1C02N46L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,602 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0200 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH phát triển thương mại Trịnh Gia; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4B M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,331 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0199 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH phát triển thương mại Trịnh Gia; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: XSR; Mã Kiểu Loại: MTM 155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,360 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0198 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH phát triển thương mại Trịnh Gia; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N37S3 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,095 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0197 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH phát triển thương mại Trịnh Gia; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S3 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,261 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0196 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH phát triển thương mại Trịnh Gia; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY STYLISH; Mã Kiểu Loại:F1C02N47L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,615 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0195 Doanh nghiệp nhập khẩu: : Công ty TNHH phát triển thương mại Trịnh Gia; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại:SCOOPY SPORTY; Mã Kiểu Loại:F1C02N46L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,602 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0194 Doanh nghiệp nhập khẩu: : Công ty TNHH SX&LR Ô tô Cao cấp THACO; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại:R18 Classic; Mã Kiểu Loại:0L21; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,600 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0193 Doanh nghiệp nhập khẩu: : Công ty TNHH TM và DV Mô Tô xe máy Rồng Việt; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại:VARIO 150; Mã Kiểu Loại:X1H02N35S3A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,346 l/100km 02/07/2021
21CDNX/0192 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM Hưng Thịnh Vượng; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại:SCOOPY STYLISH; Mã Kiểu Loại:F1C02N47L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,976 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0191 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM Hưng Thịnh Vượng; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại:VARIO 150; Mã Kiểu Loại:X1H02N35S3 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,244 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0190 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM Hưng Thịnh Vượng; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại:VARIO 125; Mã Kiểu Loại:A1F02N37S3 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,253 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0188 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM Hưng Thịnh Vượng; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại:SATRIA F150; Mã Kiểu Loại:FU150MFX; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,980 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0187 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM Hưng Thịnh Vượng; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại:SONIC 150R; Mã Kiểu Loại:Y3B02R17S4 M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,381 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0186 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM Hưng Thịnh Vượng; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại:MXKING; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,484 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0185 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM Hưng Thịnh Vượng; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại:SCOOPY FASHION; Mã Kiểu Loại: F1C02N46L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,811 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0184 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM Hưng Thịnh Vượng; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại:SCOOPY SPORTY; Mã Kiểu Loại: F1C02N46L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,811 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0183 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM Hưng Thịnh Vượng; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại:SCOOPY PRESTIGE; Mã Kiểu Loại: F1C02N47L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,976 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0182 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: BEAT; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,610 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0181 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: BEAT; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,715 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0180 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MXKING ; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,245 l/100km 01/07/2021
21CDNX/0179 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Liberty 125 iGet-111; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.63 l/100km 30/06/2021
21CDNX/0178 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Primavera 125 ABS-513; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.67 l/100km 30/06/2021
21CDNX/0177 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Sprint 150 ABS-221; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.70 l/100km 30/06/2021
21CDNX/0176 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Liberty 125 3V ie-110; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.66 l/100km 30/06/2021
21CDNX/0175 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Primavera 125 75th ABS-517; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.69 l/100km 30/06/2021
21CDNX/0174 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH NAM KHANG; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150 ; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,300 l/100km 30/06/2021
21CDNX/0173 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH NAM KHANG; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150 ; Mã Kiểu Loại: FU150MF; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,857 l/100km 30/06/2021
21CDNX/0172 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH NAM KHANG; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY SPORTY ; Mã Kiểu Loại: F1C02N28S2B A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,805 l/100km 30/06/2021