Quy định chu kỳ đăng kiểm các loại ô tô

03/10/2019

Mỗi kiểu loại ô tô sẽ có chu kỳ kiểm định khác nhau, từ ô tô cũ cho đến ô tô mới được thực hiện theo Thông tư 70 của Bộ Giao thông vận tải.


Tác giả: BGT