​​​ Bảo đảm an toàn phòng chống cháy tàu chở dầu, tàu chở hóa chất dễ cháy, tàu chở khí hóa lỏng

10/01/2019

Trong thời gian vừa quan đã xảy ra một số vụ cháy nghiêm trọng đối với tàu chở sản phẩm dầu mỏ (xăng, dầu DO, …). Nhằm làm giảm thiểu rủi ro cháy đối với các tàu chở dầu, tàu chở hóa chất dễ cháy, tàu chở khí hóa lỏng, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đề nghị:


Đối với các chủ tàu chở dầu, tàu chở hóa chất dễ cháy, tàu chở khí hóa lỏng:

- Thực hiện đầy đủ chế độ bảo dưỡng, sửa chữa và trang bị lại thường xuyên cho tàu để duy trì trạng thái kỹ thuật của tàu; đặc biệt lưu ý đến việc trang bị đầy đủ và tính sẵn sàng hoạt động hiệu quả của các hệ thống và trang thiết bị phòng, phát hiện, báo cháy và chữa cháy phù hợp với các quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và các điều ước quốc tế liên quan;

- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện sỹ quan, thuyền viên làm việc trên tàu về năng lực chuyên môn, tính mẫn cán, kỷ luật lao động trong công việc; ý thức chấp hành các quy định về phòng, chữa cháy trên tàu; khả năng sử dụng thành thạo các hệ thống, trang thiết bị phòng, phát hiện, báo cháy, chữa cháy của tàu; tuân thủ các quy định về an toàn phòng, chống cháy trong quá trình làm hàng và vận chuyển hàng;

- Thường xuyên tổ chức việc huấn luyện, thực tập phòng chống cháy trên tàu.

Đối với các đơn vị đăng kiểm:

- Thực hiện đăng kiểm chặt chẽ tàu chở dầu, tàu chở hóa chất dễ cháy, tàu chở khí hóa lỏng theo quy định; đặc biệt lưu ý đến kiểm tra xác nhận việc trang bị đầy đủ  và tình trạng thỏa mãn của các hệ thống, trang thiết bị phòng, phát hiện, báo cháy, chữa cháy của tàu; sự thành thạo của sỹ quan, thuyền viên tàu đối với các hệ thống, trang thiết bị này và các quy trình khẩn nguy liên quan đến cháy trên tàu;

- Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng (Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Cảng sát Giao thông đường thủy, …) thực hiện việc kiểm tra trình trạng an toàn kỹ thuật, đặc biệt là an toàn phòng, chống cháy của các tàu liên quan.

Tác giả: VR, VR