Bộ GTVT: Khai giảng khóa bồi dưỡng về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số

30/11/2022

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) Bộ GTVT đã chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần CNTT iPMac tổ chức khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ GTVT năm 2022.


Bộ GTVT: Khai giảng khóa bồi dưỡng về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số  - Ảnh 1.
Phó Giám đốc Trung tâm CNTT (Bộ GTVT) Phùng Văn Trọng phát biểu khai mạc khóa tập huấn.

Các học viên tham dự khóa học là các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Bộ; Trung tâm CNTT; các Cục chuyên ngành; các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc, Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam; các Viện, Học viện, Trường trực thuộc Bộ GTVT.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT (Bộ GTVT) Phùng Văn Trọng cho biết: Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia có 3 trụ cột cần thực hiện chuyển đổi số, gồm: Phát triển Chỉnh phủ số; Phát triển kinh tế số và Phát triển xã hội số.

Theo đó, công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ GTVT đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định.

Đặc biệt, theo đánh giá xếp hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2021, Bộ GTVT là 1 trong 2 bộ, cơ quan ngang bộ xếp hạng A về chỉ số an toàn thông tin mạng. "Hiện Bộ GTVT đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng. Để thực hiện tốt công tác này, cần phải có cơ chế giám sát sự tuân thủ các quy định và gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị", ông Phùng Văn Trọng nhấn mạnh.

Bộ GTVT: Khai giảng khóa bồi dưỡng về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số  - Ảnh 2.
Các học viên là cán bộ chuyên trách về CNTT và an toàn thông tin mạng thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Đối với nguồn nhân lực an toàn thông tin, mặc dù các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT đã thành lập hoặc chỉ định bộ phận chuyên trách về CNTT, an toàn thông tin nhưng còn chưa đồng đều; vì vậy, để đáp ứng yêu cầu hiện nay về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, các đơn vị cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách về CNTT và an toàn thông tin mạng.

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT và an toàn thông tin mạng, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ GTVT, Bộ đã giao Trung tâm CNTT tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ GTVT năm 2022 gồm 04 khóa: Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về an toàn, an ninh thông tin - Security+; Bồi dưỡng kiến thức về quản lý an toàn thông tin; Bồi dưỡng kỹ năng phòng chống tấn công mạng; Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Thông qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng có ý nghĩa rất quan trọng, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức đối với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT về chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin mạng; giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT, an toàn thông tin mạng của Bộ triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tại Bộ GTVT và các đơn vị.

Theo chương trình, thời gian 04 khóa học bắt đầu ngày 28/11 đến 21/12/2022. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.


Tác giả: PV