Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2019 của các Chính quyền Cảng trên thế giới về các hệ thống và quy trình khẩn cấp của tàu biển

29/07/2019

Ngày 26/7/2019, Tổ chức các Chính quyền Cảng tham gia bản ghi nhớ Paris về kiểm soát của chính quyền cảng (Paris MOU) và Tổ chức các Chính quyền Cảng tham gia bản ghi nhớ Tokyo về kiểm soát của chính quyền cảng (Tokyo MOU), đã ra thông cáo báo chí về việc các Chính quyền Cảng thành viên hai tổ chức này sẽ thực hiện Chiến dịch kiểm tra tập trung chung về các hệ thống và quy trình khẩn cấp của tàu biển trong thời gian 03 tháng, bắt đầu từ ngày 01/9/2019 và kết thúc vào ngày 30/11/2019.


Mục đích của Chiến dịch kiểm tra tập trung chung về các hệ thống và quy trình khẩn cấp là để đảm bảo:

• Tàu có khả năng ứng phó phù hợp và kịp thời với các tình huống khẩn cấp nhằm bảo vệ tính mạng con người, bảo vệ môi trường biển và giảm thiểu thiệt hại cho tàu;

• Các biện pháp cần thiết được thực hiện bởi các bên liên quan có trách nhiệm, chẳng hạn như các công ty vận tải biển và quản lý tàu liên quan trực tiếp đến an toàn của tàu và bằng cách nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các hệ thống khẩn trang bị cho tàu;

• Các hệ thống khẩn cấp được trang bị trên tàu có thể được vận hành đúng cách và được quản lý hiệu quả trong mọi tình huống khẩn cấp;

• Thuyền trưởng và thuyền bộ của tàu hiểu được vai trò và nhiệm vụ được giao trong trường hợp khẩn cấp; tăng cường sự quen thuộc với các tình huống để họ có thể hành động ngay lập tức khi có tình huống xảy ra.

Mục tiêu của Chiến dịch là việc xác định sự tuân thủ của tất cả các tàu, bất kể kiểu loại nào. Trong thời gian 03 tháng của Chiến dịch, một tàu sẽ chỉ được kiểm tra một lần về các nội dung thuộc chiến dịch.

Các nhân viên kiểm tra của Chính quyền Cảng (PSCO) sẽ sử dụng bảng câu hỏi (questionnaire) bao gồm 11 mục để đánh giá các thiết bị khẩn cấp được trang bị cho tàu tuân thủ các công ước liên quan, được bảo dưỡng và ở tình trạng hoạt động thỏa mãn; thuyền trưởng và các sỹ quan tàu có năng lực, quen thuộc với các hoạt động của các hệ thống và quy trình khẩn cấp trên tàu.

Tàu biển thường hoạt động độc lập, thực hiện vào các chuyến đi biển dài ngày, có thể không được tiếp cận trực tiếp sự hỗ trợ từ bờ trong các trường hợp khẩn cấp trên tàu. Do đó, sự sẵn sàng của các trang thiết bị khẩn cấp, như nguồn năng lượng sự cố, bơm  chữa cháy dự phòng, … và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp là những yếu tố quan trọng trong việc cứu sống con người, bảo vệ môi trường biển và giảm thiểu thiệt hại cho tàu.


Cả Thư ký Tokyo MOU, ông Hideo Kubota và Thư ký Paris MOU, ông Luc Smulder cho rằng, trong nhiều năm, số lượng các khiếm khuyết của các hệ thống khẩn cấp vẫn nằm trong năm loại khiếm khuyết phổ biến nhất của tàu biển. Chiến dịch kiểm tra tập trung chung này của Tokyo MOU và Paris MOU về các hệ thống và quy trình khẩn cấp sẽ không chỉ nâng cao nhận thức về an toàn của thuyền bộ, mà còn tăng cường sự quen thuộc với các hệ thống và quy trình an toàn khẩn cấp, góp phần vào việc ngăn ngừa tai nạn hàng hải trên các đại dương.

Trong quá trình kiểm tra tàu thuộc khuôn khổ của Chiến dịch, nếu phát hiện khiếm khuyết, các PSCO có thể có các hành động khác nhau, tương ứng với mức độ nghiêm trọng của khiếm khuyết, từ việc ghi lại khiếm khuyết và hướng dẫn thuyền trưởng khắc phục trong một thời gian nhất định, đến việc quyết định lưu giữ tàu cho đến khi những khiếm khuyết nghiêm trọng được giải quyết thỏa đáng. Các trường hợp tàu bị lưu giữ sẽ được công bố trong danh sách lưu giữ hàng tháng trên website của Tokyo MOU và Paris MOU.

Dự kiến, các Chính quyền Cảng thành viên Tokyo MOU và Paris MOU sẽ thực hiện khoảng 10.000 cuộc kiểm tra tàu trong thời gian 03 tháng của Chiến dịch. Kết quả của Chiến dịch sẽ được phân tích và báo cáo cho cơ quan điều hành của Tokyo MOU và Paris MOU để đệ trình lên Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).

Ngoài Paris MOU và Tokyo MOU, 05 tổ chức của các Chính quyền cảng tại các khu vực khác trên thế giới là: Black Sea MOU, Indian Ocean MOU, Mediterranean MOU, Riyadh MOU và Vina del Mar MOU cũng sẽ tiến hành đồng thời Chiến dịch kiểm tra tập trung về  các hệ thống và quy trình khẩn cấp của tàu từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/11/2019.

Để giúp các công ty vận tải biển và tàu biển có sự chuẩn bị sẵn sàng cho Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2019 của các Chính quyền Cảng trên thế giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xuất bản 02 thông báo kỹ thuật tàu biển (số 014TI/19TB ngày 25/6/2019 và số 018TI/19TB ngày 26/7/2019) hướng dẫn về các nội dung liên quan. Các thông báo kỹ thuật này có thể truy cập và tải xuống tại Cổng Thông tin điện tử Cục Đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn/Pages/thong-bao.aspx?Category=6.

 

Tác giả: V. Hải - VR