Cuộc họp lần thứ 41 Nhóm công tác ASEAN về vận tải hàng hải (MTWG 41)

06/10/2021

Cuộc họp lần thứ 41 Nhóm công tác ASEAN về vận tải hàng hải theo hình thức trực tuyến.

061021.5.jpg

Cuộc họp lần thứ 41 Nhóm công tác ASEAN về vận tải hàng hải

Ngày 04/10/2020 đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 41 Nhóm công tác ASEAN về vận tải hàng hải theo hình thức trực tuyến. Hội nghị được chủ trì bởi trưởng nhóm MTWG Thái Lan. Tham dự Hội nghị, đoàn đại biểu Việt Nam bao gồm các đại diện của: Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Hàng hải (trưởng đoàn), đại diện Cục Đăng kiểm VN, đại diện Cục đường thủy nội địa.
Các nội dung chính được Nhóm công tác ASEAN về vận tải hàng hải thảo luận tại hội nghị; đưa ra quyết định/kiến nghị đối với các yêu cầu của Cuộc họp lần thứ 51 quan chức cao cấp ASEAN ngành vận tải  (STOM 51) và các cơ quan điều phối khác của ASEAN; triển khai các biện pháp về vận tải hàng hải trong khuôn khổ Kế hoạch chiến lược vận tải Kuala Lumpur (KLTSP); trao đổi kinh nghiệm về các thực hành tốt trong giải quyết khủng hoảng COVID-19; hợp tác vận tải với các đối tác đối thoại, quan hệ đối tác ASEAN – IMO…

Liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm, Hội nghị đã đề cập đến vấn đề sử dụng nhiên liệu thay thế cho các tàu trong khu vực ASEAN để giảm lượng phát thải CO2, giảm phát thải khí nhà kính (GHG) nhằm thỏa mãn "Chiến lược ban đầu về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu của IMO"; giới thiệu về việc ban hành Chiến lược tàu xanh trong khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản.
Theo kế hoạch Cuộc họp lần thứ 42 Nhóm công tác ASEAN sẽ được tổ chức tại Việt Nam.​

Tác giả: V. Thơ