Trao đổi thông tin điện tử bắt buộc đối với các cảng từ ngày 08/4/2019

07/05/2019

Công ước về tạo thuận lợi cho giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), được thông qua vào năm 1965, nhằm mục đích đạt được hiệu quả cao nhất có thể trong vận tải hàng hải, đảm bảo sự di chuyển thuận lợi của tàu, hàng hóa và hành khách giữa các cảng.


Công ước FAL với 121 Chính phủ ký kết tại thời điểm hiện tại, bao gồm các tiêu chuẩn, thực tiễn và quy tắc khuyến nghị để đơn giản hóa các thủ tục, các yêu cầu về tài liệu và các quy trình về việc đến, ở tại và rời cảng của tàu biển. Việt Nam đã tham gia Công ước từ năm 2006.

Sửa đổi, bổ sung đối với Công ước FAL, được IMO thông qua năm 2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, quy định các tàu và cảng bắt buộc phải trao đổi dữ liệu theo yêu cầu của Công ước dưới hình thức điện tử từ ngày 08/4/2019. Trong giai đoạn chuyển tiếp 12 tháng, cả tài liệu giấy và tài liệu điện tử đều được chấp nhận.

Công ước FAL khuyến khích sử dụng khái niệm "một cửa" trong đó tất cả các cơ quan hữu quan thực hiện trao đổi dữ liệu thông qua một đầu mối liên lạc duy nhất. Hệ thống một cửa hàng hải cho phép hợp lý hóa các thủ tục, thông qua các hệ thống điện tử, liên quan đến việc cung cấp thông tin về tàu đến, ở tại và rời cảng, dữ liệu về thuyền viên, hành khách và hàng hóa của tàu theo các yêu cầu của Công ước FAL.

Yêu cầu bắt buộc đối với các chính phủ trong việc áp dụng trao đổi thông tin điện tử giữa tàu và cảng vừa có hiệu lực nhằm mục đích làm cho thương mại xuyên biên giới đơn giản hơn và chuỗi logistic hiệu quả hơn, cho hơn 10 tỷ tấn hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển hàng năm trên quy mô toàn cầu.

"Yêu cầu mới của Công ước FAL cho tất cả các cơ quan công quyền thiết lập hệ thống trao đổi thông tin điện tử liên quan đến vận tải hàng hải đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong ngành công nghiệp hàng hải và cảng hướng tới một thế giới hàng hải kỹ thuật số, giảm gánh nặng hành chính và tăng hiệu quả của thương mại và vận tải hàng hải", Tổng thư ký IMO Kitack Lim nói.

Công ước FAL khuyến khích sử dụng "một cửa" cho dữ liệu, để cho phép tất cả các thông tin theo yêu cầu của cơ quan công quyền liên quan đến việc tàu đến, ở tại và rời cảng, người và hàng hóa trên tàu, được gửi qua một cổng duy nhất mà không bị trùng lặp.

Yêu cầu về trao đổi dữ liệu điện tử có hiệu lực khi Ủy ban Tạo thuận lợi của IMO họp khóa 43 (từ ngày 8 đến ngày 12/4/2019). Trong chương trình nghị sự của khóa họp, Ủy ban đã phê duyệt Bản tóm tắt được sửa đổi, cập nhật của IMO về tạo thuận lợi và thương mai điện tử, để hỗ trợ hài hòa hóa và tiêu chuẩn hóa các biểu mẫu báo cáo điện tử. Bản tóm tắt bao gồm bộ dữ liệu tham chiếu tiêu chuẩn mới của IMO, sẽ được sử dụng làm cơ sở cho các hệ thống tự động và kỹ thuật số để trao đổi thông tin khi tàu đến và đi từ cảng. Bộ dữ liệu thông tin hỗ trợ các thủ tục báo cáo bắt buộc cho tàu, hàng hóa, người trên tàu và cũng có thể được mở rộng để hỗ trợ các hoạt động thương mại trong vận tải biển quốc tế. Ủy ban đã đồng ý là quyền truy cập điện tử vào Bản tóm tắt nói trên phải được cung cấp thông qua  máy chủ của IMO.


Tác giả: Hải Vũ