Ban Cán sự đảng Bộ GTVT yêu cầu toàn ngành tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra

06/02/2020

Ban Cán sự đảng Bộ GTVT vừa có Công văn số 20-CV/BCSĐ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra.


Công văn nêu rõ: Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, đã lây lan ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu; Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra.

Để chủ động phòng, chống dịch, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra. Đồng thời, lưu ý một số nội dung sau:

Xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung triển khai, khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ổn;định công việc và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp thành công.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ; không hoang mang, lo lắng, phối hợp phòng, chống dịch hiệu quả.

Có phương án phòng, chống, tuân thủ biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các hội nghị, hội thảo để phòng, chống dịch.

Chỉ đạo việc không để người Việt Nam di chuyển đến vùng có dịch của Trung Quốc, khuyến cáo hạn chế di chuyển tới các khu vực có khả năng lây nhiễm bệnh; tạo điều kiện đưa người Trung Quốc rời khỏi Việt Nam và đưa người Việt Nam từ các vùng có dịch của Trung Quốc về nước. Chỉ đạo bố trí đón người Việt Nam từ Trung Quốc về nước qua các sân bay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp cùng các cơ quan liên quan có phương án xử lý phù hợp phòng, chống dịch bệnh đối với hoạt động của từng loại hình, vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa.

Cấp ủy các Cục, Tổng cục chỉ đạo kịp thời tham mưu trong công tác tổ chức vận tải đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh; tăng cường phối hợp với các địa phương, các bộ, ngành liên quan trong kiểm soát dịch bệnh.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến từng cán bộ, đảng viên để nhận định rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch, thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên tự dự phòng là chính; dự phòng cho bản thân, gia đình và nơi công tác. Đấu tranh với các biểu hiện đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến cán bộ, đảng viên.

Cục Y tế Giao thông vận tải theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương án, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai các biện pháp để kiểm soát, phòng, chống dịch đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế.

Văn phòng Ban Cán sự đảng giúp Ban Cán sự đảng nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Cán sự đảng về kết quả thực hiện.