Bộ GTVT thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

11/10/2021

Chiều 11/10, Ban Cán sự đảng phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

111021N.2.jpg

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Bộ GTVT có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên Bộ GTVT; các đồng chí là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT.

Tại điểm cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam có các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Cục, Bí thư Chi bộ tại trụ sở 18 Phạm Hùng, Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Lại Xuân Môn cho biết: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

111021N.3.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường 2D của Bộ GTVT.

Tham dự Hội nghị có 192 đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng (173 Uỷ viên chính thức và 19 Uỷ viên dự khuyết); đại biểu mời dự có 18 đồng chí không là Uỷ viên Trung ương Đảng (Bí thư Tỉnh uỷ Đăk Nông, Chính uỷ Quân khu 2, Phó Chủ nhiệm và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII). Tổng số có 210 đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. (2). Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. (4) Quy định về những điều đảng viên không được làm. (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5...

111021N.1.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT quán triệt một số nội dung và yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị tại điểm cầu của Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

111021N.jpg

Điểm cầu Cục ĐKVN tại 18 Phạm Hùng, Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ bám sát quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ GTVT tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đặc biệt có giải pháp thiết thực, hiệu quả, mang tính chất trọng tâm, đột phá để hoàn thành các dự án, công trình theo kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tác giả: XN