Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019

28/11/2019

Sáng 28/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì làm việc với đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết, từ đầu năm đến nay, Bộ GTVT đã nhận được 390 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành 247 nhiệm vụ, đạt 63%; đang triển khai thực hiện 143 nhiệm vụ, chiếm 37%. Đối với các nhiệm vụ được giao năm 2018, còn 01 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn. Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng đã giao các cơ quan, đơn vị 825 nhiệm vụ trong các thông báo kết luận. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành 702 nhiệm vụ, đạt 85%; chưa hoàn thành 123 nhiệm vụ, chiếm 14%.      

Sản lượng vận tải 11 tháng ước đạt 1.533 triệu tấn hàng, tăng 9,6%; đạt 4.677 triệu lượt hành khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2018; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 293,45 tỷ Tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 226,05 tỷ HK.km; tăng 7,7% về luân chuyển hàng hóa và tăng 10,7% về luân chuyển hành khách so với cùng kỳ năm 2018. Riêng tháng 11, tổng sản lượng vận tải ước đạt 145,3 triệu tấn hàng và 444,84 triệu lượt hành khách; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 27,93 tỷ Tấn.km, luân chuyển hành khách đạt 21,3 tỷ HK.km.

Về công tác bảo đảm ATGT, trong 11 tháng năm 2019 (từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/11/2019), cả nước xảy ra 15.885 vụ TNGT, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 935 vụ (giảm 5,56%), giảm 520 người chết (giảm 6,94%), giảm 962 người bị thương (giảm 7,34%). Riêng tháng 11/2019, cả nước xảy ra 1.634 vụ, làm chết 657 người và làm bị thương 1.271 người. So với tháng 11/2018, giảm 340 vụ (giảm 17,22%), giảm 164 người chết (giảm 19,98%), giảm 286 người bị thương (giảm 18,37%).

Nhìn chung, trong tháng 11/2019, các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp với các địa phương trong quản lý nhà nước về GTVT tiếp tục được triển khai tích cực. TNGT tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Các dự án trọng điểm của ngành được tập trung chỉ đạo, triển khai bám sát kế hoạch đề ra. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 đã được Quốc hội thông qua. Đã tổ chức thành công Hội nghị Quan chức cấp cao GTVT ASEAN lần thứ 48 (STOM 48) và Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 (ATM 25)...

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn các mặt công tác khác cần khắc phục như: Việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án; các dự án đường sắt đô thị vẫn còn vướng mắc, tiến độ triển khai chậm; Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, các cơ quan, đơn vị phải tập trung cao độ và có các giải pháp tích để cải thiện kết quả giải ngân kế hoạch năm 2019.

Chánh Văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Trí Đức báo cáo tại buổi làm việc

Đến tháng 11/2019, tổng cộng nguồn vốn NSNN và TPCP đã giao cho Bộ GTVT theo các quyết định là 28.737 tỷ đồng. Sau 11 tháng triển khai, kết quả giải ngân ước đạt 12.057 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch đã giao năm 2019. Trong tháng 11/2019, các đơn vị đã lập, trình quyết toán được 03 dự án NSNN đạt 50% kế hoạch của tháng 11; phê duyệt quyết toán 04 dự án vốn NSNN, đạt 29% kế hoạch tháng 11; đã thẩm tra, thỏa thuận quyết toán các hạng mục của BOT Bắc Bình Định, đạt 100% kế hoạch của tháng 11/2019. Lũy kế từ đầu năm đến nay các đơn vị đã trình quyết toán 57/46 dự án NSNN, vượt 24% kế hoạch, trình 4/5 dự án BOT đạt 80% kế hoạch 11 tháng; đã phê duyệt quyết toán 34/42 dự án vốn NSNN, đạt 81% kế hoạch, đã thỏa thuận quyết toán được 03/03 dự án, đạt 100% kế hoạch 11 tháng năm 2019.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Trí Đức cho biết, Bộ GTVT yêu cầu cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, nhất là các nhiệm vụ được giao trong chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01 và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ; các nhiệm vụ do Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực...

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, giao cho các cơ quán, cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, tổ chức thực hiện một cách đồng bộ các nhiệm vụ công tác khác; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch hành động của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, của Đảng ủy và của Bộ GTVT thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã ban hành; quán triệt, bám sát Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 21/10/2019 của Đảng ủy Bộ, chuẩn bị tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch đầu tư về kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và công tác giải ngân XDCB 11 tháng năm 2019, kết quả giải ngân kế hoạch đến hết tháng 11/2019 được 12.057 tỷ đồng: tương đương 42% kế hoạch đã được TTgCP giao là 28.737 tỷ đồng; 40,8% kế hoạch giải ngân cả năm là 29.541 tỷ đồng (gồm phần chưa giao kế hoạch). So với dự kiến giải ngân đã xây dựng, kết quả giải ngân đạt thấp hơn số dự kiến 5.989 tỷ đồng (12.057/18.046 tỷ đồng). Trong tháng 11/2019 giải ngân thêm được 2.652 tỷ đồng, thấp hơn 282 triệu đồng so với kế hoạch giải ngân tháng (2.934 tỷ đồng) và chưa bù được số 5.707 tỷ đồng chậm giải ngân đến hết tháng 10/2019.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh về định mức đơn giá hiện nay, về lĩnh vực đường sắt và hàng không định mức đơn giá cũ, lạc hậu, thiếu cơ sở cần phải xử lý sớm; cùng với đó là tiến độ một số dự án, công trình hoàn thành trong năm; đồng thời đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành các công trình, dự án theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra, phải cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao, đơn vị nào để dự án chậm phải nỗ lực hơn nữa, có chỉ đạo sát sao hơn nữa.

Bộ trưởng cho biết một số công việc lớn liên quan đến kỳ họp Quốc hội có nhiều ý kiến khác nhau, Bộ GTVT đã nhiều lần giải trình, tăng cường truyền thông đến đến đại biểu, nhân dân, nên nhận được sự ủng hộ; một số dự án cấp bách như sân bay Tân Sơn Nhất, Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cần thông tin đến nhân dân.

Bộ trưởng đánh giá cao về công tác đảm bảo trật tự ATGT thời gian qua, có chuyển biến tích cực, giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Bộ trưởng yêu cầu đến 31/12/2019 công tác giải ngân của Bộ GTVT phải bằng bình quân trên cả nước; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó chất lượng phải đặt lên hàng đầu, giao trách nhiệm cho giám đốc các ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm về mọi mặt.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với công đoàn cùng cấp triển khai hiệu quả các Chỉ thị liên tịch của Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam; chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết cổ truyền năm 2020.