Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về Chương trình xây dựng VB QPPL năm 2020

13/12/2019

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về Chương trình xây dựng VB QPPL năm 2020 của Bộ GTVT.

Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật cùng đại diện các Vụ, Cục, Viện và Tổng cục Đường Bộ Việt Nam... 

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga cho biết, Vụ đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị đề nghị đăng ký chương trình xây dựng VB QPPL năm 2020 từ đầu tháng 10/2019. 

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga trình bày báo cáo

Đến nay, sau nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan, đơn vị và báo cáo xin ý kiến các Thứ trưởng, dự thảo Chương trình xây dựng VB QPPL năm 2020 cơ bản được thống nhất.

Theo đó, có 03 văn bản dự kiến đăng ký vào Chương trình công tác của Chính phủ gồm: 01 văn bản là xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) trình Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và 01 Nghị định của Chính phủ về đăng ký, xoá đăng ký và mua bán, đóng mới tàu biển.

Trên cơ sở đề xuất và ý kiến của các cơ quan, đơn vị, hiện có 36 Thông tư dự kiến đăng ký vào Chương trình công tác của Bộ. Trong đó, 34 Thông tư đã được thống nhất đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng VB QPPL năm 2020, còn 02 Thông tư vẫn chưa thống nhất và đang xin ý kiến các Thứ trưởng. 

Trong năm 2020, Bộ GTVT tiếp tục thực hiện triển khai việc tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam để tiến hành lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định của Luật Ban hành VB QPPL. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã rà soát lại hệ thống VB QPPL, cùng trao đổi, thảo luận về các VB QPPL cần sửa đổi, bổ sung của đơn vị mình. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Vụ Pháp chế cần chủ động phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để bổ sung, hoàn chỉnh bản Chương trình xây dựng VB QPPL năm 2020 của Bộ GTVT. 

Bộ trưởng cho biết năm 2020 được Chính phủ xác định là năm đột phá công tác hoàn thiện thể chế, đề nghị Vụ Pháp chế cần hết sức tập trung tổng hợp ý kiến đồng thời nắm bắt kịp thời các chủ trương của Chính phủ để sớm có báo cáo Chương trình xây dựng VB QPPL trình Chính phủ. 

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục trưởng, Cục trưởng các đơn vị cần tập trung rà soát lại những vướng mắc về Luật, Nghị định thuộc lĩnh vực của mình, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung về tham mưu cho Vụ Pháp chế, kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị cũng cần định kỳ rà soát lại các Thông tư, Nghị định đã ban hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế cuộc sống./.