Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tháng 4/2022

04/05/2022

Sáng 29/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tháng 4 năm 2022. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

​Tham dự Hội nghị có đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ GTVT.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT thảo luận cho ý kiến vào các nội dung:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022 của Đảng bộ Bộ GTVT.

2. Kế hoạch Đại hội các chi bộ (15 chi bộ) trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

3. Báo cáo xin chủ trương rà soát, bổ sung, quy hoạch cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Công tác cán bộ; kiện toàn, bổ sung cấp ủy; kết luận tiêu chuẩn chính trị; xét kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT cơ bản nhất trí với các dự thảo do các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ trình và giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tại Hội nghị để hoàn chỉnh theo quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ theo nhiệm vụ được phân công và Quy chế làm việc tích cực, chủ động chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

Tác giả: BTG