Phổ biến các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kê khai, xác minh tài sản thu nhập cá nhân

27/06/2024

Ngày 25/6/2024, Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải tổ chức Chương trình phổ biến các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kê khai, xác minh tài sản thu nhập cá nhân.

​Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai nhiệm vụ tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 được ban hành kèm Quyết định số 535/QĐ-ĐKVN ngày 11/4/2024 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Cục Đăng kiểm Việt Nam với khoảng 100 công chức, viên chức tham dự trực tiếp và 50 điểm cầu trực tuyến tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

Phó Cục trưởng Phạm Minh Thành phát biểu khai mạc Chương trình

Phát biểu khai mạc Chương trình, ông Phạm Minh Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam nhấn mạnh: “Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò hết sức đặc biệt và quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong đó nhiệm vụ rất quan trọng chính là tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm tạo chuyển biến từ tư tưởng đến hành động của toàn bộ hệ thống Lãnh đạo, công chức, viên chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao….”

Tại Chương trình, các báo cáo viên đã trao đổi, chia sẻ, phổ biến các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ ra các nhận diện, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và một số tồn tại, sai phạm thường xảy ra được phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra của Thanh tra chính phủ; công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân.

 Kết thúc Chương trình, Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc cần phải hết sức tập trung, quan tâm, tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
    

Tác giả: Nguyên Nguyễn