Thư ngỏ của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhân kỷ niệm 28 năm triển khai công tác đăng kiểm xe cơ giới

01/08/2023

Thư ngỏ của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhân kỷ niệm 28 năm triển khai công tác đăng kiểm xe cơ giới theo Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ.

Thư ngỏ Cục đăng kiểm (1)_page-0001.jpg