Đảng bộ Cục ĐKVN: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

13/07/2023

Đảng bộ Cục ĐKVN đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

​Ngày 10/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục ĐKVN đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐKVN chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐKVN chủ trì Hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm 2023 và nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của Đảng và những điều đảng viên không được làm.

Quan tâm chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp để đảm bảo hoạt động đăng kiểm ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

0R3A4324.JPG

Rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến đăng kiểm, khẩn trương, kịp thời trình Bộ GTVT và cơ quan có thẩm quyền ban hành cho phù hợp với thực tiễn.

Xây dựng Đề án "Đổi mới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm", tách bạch chức năng quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ. Triển khai các đồng bộ các nhiệm vụ về tuyển dụng và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động.

Tổ chức thực hiện Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 08/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Đồng thời rà soát các quy định liên quan đến giá dịch vụ, phí, lệ phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm bù đắp đủ chi phí hoạt động kiểm định, góp phần hạn chế phát sinh các tiêu cực trong công tác kiểm định xe cơ giới…

Đối với các các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, cần khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, các chương trình, kế hoạch và kết luận của Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam./.