Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái đất năm 2020

20/03/2020

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái đất năm 2020.

Liên hợp quốc và Tổ chức Khí tượng thế giới đã phát động các chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu”, “Khí hậu và nước” nhân Ngày Nước thế giới (ngày 22 tháng 3)

Trong văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, Bộ GTVT cho biết, Liên hợp quốc và Tổ chức Khí tượng thế giới đã phát động các chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu”, “Khí hậu và nước” nhân Ngày Nước thế giới (ngày 22 tháng 3) và Ngày Khí tượng thế giới (ngày 23 tháng 3) năm 2020 nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của mỗi quốc gia.

Chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất năm 2020 tập trung các hoạt động nhằm nâng cao hành vi để tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ động vật hoang dã... qua đó, cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh. 

Để hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái đất năm 2020, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn hiện nay xem xét tổ chức các nội dung phù hợp, cụ thể như sau:

Ngày Khí tượng thế giới (ngày 23 tháng 3) năm 2020

- Treo băng rôn, pano, áp phích nhằm tuyên truyền chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni - lông; không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã và các hoạt động thiết thực khác để góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, dự án, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống dân sinh.

 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để quảng bá, tuyên truyền chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất.

- Đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước,…

- Các cơ quan truyền thông, báo chí ngành giao thông vận tải tăng cường tuyên truyền các nội dung về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi trường, dự báo, phòng chống thiên tai, phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường, ...(thông tin, tài liệu truyền thông tham khảo tại các địa chỉ http://monre.gov.vn, http://kttvqg.gov.vn, http://dwrm.gov.vn, http://monremedia.vn, www.dcc.gov.vn, http://vietnam.panda.org).

- Mỗi tổ chức và cá nhân cùng hưởng ứng tham gia hoạt động ‘‘tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 - 21h30 ngày 28 tháng 3 năm 2020 (Thứ Bảy).

-Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.