Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
20CDRX/0002 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Medley 150 ABS -231; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.30 l/100km 15/01/2020
20CDRX/0001 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Medley 125 ABS - 131; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.34 l/100km 15/01/2020
THSP/2020/1 Kiểm tra hoặc thay thế dây đai an toàn của hàng ghế thứ 2 trên xe Toyota Alphard do Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam nhập khẩu và phân phối 14/01/2020
003TI/20TB Văn bản số 48/ĐKVN-TB ngày 06/01/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tình hình cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu năm 2019 tại Vịnh Guinea. 06/01/2020
002TI/20TB Văn bản số 29/ĐKVN-TB ngày 03/01/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế trong năm 2020. 03/01/2020
001TI/20TB Văn bản số 23/ĐKVN-TB ngày 03/01/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về báo cáo trực tuyến dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển. 03/01/2020
19CDRX/0112 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần Phương Đông; Nhãn hiệu: HALIM-KREA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: CKD50S; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.80 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0111 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần Phương Đông; Nhãn hiệu: HALIM-KREA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: CKD50W; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.80 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0110 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần Phương Đông; Nhãn hiệu: HALIM-KREA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: CKD50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.80 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0109 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần Phương Đông; Nhãn hiệu: DAELIM-KREA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50SI; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.80 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0108 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần Phương Đông; Nhãn hiệu: DAELIM-KREA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50RS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.80 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0107 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần Phương Đông; Nhãn hiệu: DAELIM-KREA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50CUP; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.80 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0106 Doanh nghiệp sản xuất/lắp ráp: Công ty TNHH Công thương Đồng Minh; Nhãn hiệu: ALLY; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: DIAMOND; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,90 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0105 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ATTILA; Mã Kiểu Loại: ATTILA – VW2; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,99l/100km 31/12/2019
19CDRX/0104 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: GALAXY 125; Mã Kiểu Loại: GALAXY 125 - VAM; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,70l/100km 31/12/2019
19CDRX/0103 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ANGEL 125; Mã Kiểu Loại: ANGEL 125 - VEB; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,84l/100km 31/12/2019
19CDRX/0102 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ELEGANT 110; Mã Kiểu Loại: ELEGANT 110 - SDK; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,85l/100km 31/12/2019
19CDRX/0101 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: STAR SR 125; Mã Kiểu Loại: STAR SR 125 - VE5; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,81l/100km 31/12/2019
19CDRX/0100 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ELEGANT 50; Mã Kiểu Loại: ELEGANT 50-SE3; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,53l/100km 31/12/2019
19CDRX/0099 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ANGELA 50 ; Mã Kiểu Loại: ANGELA 50 - VC1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,26l/100km 31/12/2019
19CDRX/0098 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: GALAXY 50; Mã Kiểu Loại: GALAXY 50 - VBY; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,29l/100km 31/12/2019
19CDRX/0097 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: GALAXY 50; Mã Kiểu Loại: GALAXY 50 - VBU; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,29l/100km 31/12/2019
19CDRX/0096 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ELITE ; Mã Kiểu Loại: ELITE-VV1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,88l/100km 31/12/2019
19CDRX/0095 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: NVX-B646; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,15 l/100 km. 31/12/2019
19CDRX/0094 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: NAMOTOR; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.60 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0093 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: CREA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.70 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0092 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: DREAMTHAILANNA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.50 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0091 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: YAMALLAV; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.60 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0090 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: WAYEINDONA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.50 l/100km 31/12/2019
19CDRX/0089 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH thương mại Nam Anh; Nhãn hiệu: CUBINDONA; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: 50C; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.60 l/100km 31/12/2019