Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
2134/ĐKVN-TCCB Thông báo kết quả trúng tuyển công chức Cục Đăng kiểm VN 10/06/2021
925/QĐ-ĐKVN Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức 10/06/2021
35/TB-HĐTTCC Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển Công chức Cục Đăng kiểm VN 10/06/2021
21CDNX/0115 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MX KING 150; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,116 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0114 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: GSX R150; Mã Kiểu Loại: GSX-R150RFX; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,313 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0113 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: GSX S150; Mã Kiểu Loại: GSXS150RFY; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,390 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0112 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã Kiểu Loại: FU150MF, FU150MFX, FU150MFZ, FU150MFXM, FU150MFZM; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,836 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0111 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WAVE 125i; Mã Kiểu Loại: AFS125MSF TH, AFS125MSFL TH, AFS125MSFM TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,533 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0110 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WAVE 125i; Mã Kiểu Loại: AFS125CSF TH, AFS125CSFL TH, AFS125CSFM TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,070 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0109 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WAVE 125i; Mã Kiểu Loại: AFS125CSF TH, AFS125CSFL TH, AFS125CSFM TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,533 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0108 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N36S2 A/T, A1F02N36S3 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,162 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0107 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N37S2 A/T, A1F02N37S3 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,894 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0106 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150R; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T, X1H02N35S3 A/T, X1H02N35S3A A/T, X1H02N35S3B A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,218 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0105 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4 M/T, Y3B02R17S4A M/T, Y3B02R17S4B M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,504 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0104 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY STYLISH; Mã Kiểu Loại: F1C02N47L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,618 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0103 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY STYLISH; Mã Kiểu Loại: F1C02N28S2A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,734 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0102 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY SPORTY; Mã Kiểu Loại: F1C02N46L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,794 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0101 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY SPORTY; Mã Kiểu Loại: F1C02N28S2B A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,734 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0100 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY PRESTIGE; Mã Kiểu Loại: F1C02N47L0 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,618 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0099 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY FASHION; Mã Kiểu Loại: F1C02N46L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,794 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0098 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY ESP; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,734 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0097 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: GENIO; Mã Kiểu Loại: C1M02N42L0 A/T, C1M02N42L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,540 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0096 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CLICK 150i; Mã Kiểu Loại: ACB150CBT TH, ACB150CBTM TH, ABC150CBTL TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,245 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0095 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CLICK 125i; Mã Kiểu Loại: ACB125CBT TH, ACB125CBTM TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,070 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0094 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: BEAT eSP; Mã Kiểu Loại: ACH110CBT, D1B02N12S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,810 l/100km 10/06/2021
21CDNX/0093 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: BEAT eSP; Mã Kiểu Loại: ACH110CBT, D1B02N13S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,731 l/100km 09/06/2021
21CDNX/0092 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: BEAT eSP; Mã Kiểu Loại: ACH110CBT; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,682 l/100km 09/06/2021
21CDNX/0091 Doanh nghiệp nhập khẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN SAVINA; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: ADV 150 ABS; Mã Kiểu Loại: XIN02Q44L0 A/T, XIN02Q44S1 A/T, XIN02Q44S1A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,258 l/100km 09/06/2021
11TI/21TB Thông tư MSC.1/Circ.1640 ngày 14/05/2021 về sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải quốc tế (IAMSAR). 08/06/2021
21CDNX/0090 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Vũ Hữu Vinh; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã kiểu loại: X1H02N35S3B A/T, Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,350l/100km 08/06/2021