Báo cáo thường niên của ReCAAP ISC về cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu năm 2019

21/01/2020

Mới đây Trung tâm Chia sẻ thông tin thuộc Thỏa thuận hợp tác khu vực về chống lại cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu tại châu Á (ReCAAP ISC) đã công bố báo cáo thường niên về cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu năm 2019. Theo đó, tổng cộng có 82 sự cố cướp biển và cướp có vũ trang (bao gồm 71 sự cố thực tế và 11 sự cố bất thành) đã được báo cáo ở châu Á trong năm 2019. Con số này tăng 8% về tổng số sự cố và tăng 15% về số sự cố thực tế được báo cáo so với năm trước đó. Trong năm 2018 có 76 sự cố, bao gồm 62 sự cố thực tế và 14 sự cố bất thành, đã được báo cáo.


Phần lớn các sự cố được báo cáo trong năm 2019 là các vụ cướp có vũ trang nhằm vào tàu. Trong số 82 sự cố được báo cáo năm 2019, có hai sự cố cướp biển và 80 sự cố là cướp có vũ trang. Đã có sự cải thiện tại một số cảng và vùng neo tàu ở châu Á trong năm ngoái so với năm 2018, đáng lưu ý là ở Bangladesh và Indonesia. Tại Bangladesh, không có sự cố nào được báo cáo trong năm qua so với 11 sự cố của năm 2018. Tại Indonesia, số lượng sự cố tại cảng và vùng neo tàu đã giảm xuống còn 23 so với 27 vụ việc trong năm 2018.

Đáng lo ngại là hai vụ bắt cóc thuyền viên để đòi tiền chuộc vào ngày 18/6 và ngày 23/9/2019 tại vùng biển ngoài khơi Đông Sabah, Malaysia. Rủi ro cướp biển bắt cóc thuyền viên ở vùng biển Sulu-Celebes và vùng biển ngoài khơi Đông Sabah vẫn ở mức cao với bằng chứng là hai vụ việc nêu trên. Các quốc gia ven biển liên quan được yêu cầu tăng cường giám sát, đẩy mạn tuần tra và duy trì liên lạc với các tàu đi qua khu vực. Các công ty vận tải biển cần thực hiện khuyến cáo của ReCAAP ISC để thay đổi hành trình đi qua khu vực này, nếu có thể; trong trường hợp không thể thực hiện được, thì phải tăng cường cảnh giác và báo cáo ngay cho các trung tâm hoạt động của Philippines và Bộ chỉ huy an ninh Đông Sabah (ESSCOM) của Malaysia.

Trong tháng 7/2019, ReCAAP ISC đã sản xuất "Hướng dẫn liên quan đến việc thuyền viên bị bắt cóc ở vùng biển Sulu-Celebes và vùng biển ngoài khơi Đông Sabah" cho các công ty vận tải biển và các tàu, nhằm tăng cường nhận thức về hoàn cảnh thực tế và có biện pháp đối phó thích hợp để tránh những sự cố như vậy.


Một điều đáng quan tâm là sự gia tăng các sự cố khi tàu hành trình tại eo biển Singapore trong năm 2019. Tổng cộng đã có 31 sự cố đã được báo cáo vào năm 2019 so với bảy sự cố của năm 2018. Ngoài ra còn có sự gia tăng các sự cố đối với tàu neo đậu ngoài khơi Bandar Penawar, Johor, Malaysia. Năm sự cố đã được báo cáo tại đây năm ngoái, trong khi không có sự cố nào được báo cáo trong năm 2018.

Do sự gia tăng các sự cố ở một số địa điểm như được nêu trong Báo cáo năm 2019, ReCAAP ISC khuyến nghị các cơ quan thực thi pháp luật ở châu Á tăng cường giám sát, đẩy mạnh hoạt động tuần tra, ứng phó kịp thời với các sự cố do tàu báo cáo. Các thuyền trưởng và thuyền viên cần tăng cường cảnh giác khi cho tàu đi qua các khu vực quan tâm, duy trì cảnh giác liên tục đối với các tàu đáng ngờ trong vùng lân cận, báo cáo tất cả các sự cố ngay lập tức đến Quốc gia ven biển gần nhất và thực hiện các biện pháp phòng ngừa được mô tả trong "Hướng dẫn khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu ở châu Á". Các thuyền trưởng cũng cần phải tuân thủ các quy định và thông báo do các quốc gia ven biển ban hành để thực hiện trách nhiệm chung về an toàn.

Tác giả: H. V