Cục ĐKVN: Tập huấn báo cáo trực tuyến dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu tàu biển

16/01/2020

Ngày 3/1/2020 tại Hà Nội và ngày 9/1/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức 2 lớp tập huấn báo cáo trực tuyến dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu tàu biển.


Thực hiện thông tư 48/2017/TT-BGTVT, thông tư 40/2018/TT-BGTVT và Phụ lục VI của Công ước MARPOL về yêu cầu các công ty quản lý tàu thực hiện báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu tàu biển hàng năm; sau thời gian hợp tác xây dựng phần mềm và chuẩn bị những bước cần thiết, ngày 3/1/2020 tại Hà Nội và ngày 9/1/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức 2 lớp tập huấn báo cáo trực tuyến dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu tàu biển cho các công ty quản lý tàu biển hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 5000 trở lên, các chi cục đăng kiểm tàu biển trên toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng đã tham dự và chỉ đạo chương trình tập huấn.

Nội dung trọng tâm của hội nghị tập trung vào các vấn đề như, các quy định quốc gia và quốc tế liên quan đến yêu cầu báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu tàu biển, hướng dẫn thực hành báo cáo trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam (www.vr.org.vn) do các chuyên viên của phòng Tàu biển, Trung tâm Tin học và công ty đối tác phát triển phần mềm thực hiện.

Trong phần kết luận bế mạc  hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Vũ Hải cũng đã trao đổi một số nội dung quan trọng cần lưu ý đối với công tác quản lý khai thác tàu biển hoạt động tuyến quốc tế, đồng thời chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tàu biển phối hợp tổ chức tốt nội dung tập huấn đến tất cả các công ty quản lý khai thác tàu biển trên toàn quốc.

20200103_083157.jpg

20200103_082910.jpg

20200109_132104.jpg

20200109_132040.jpg

Tác giả: P. Tàu biển