Thỏa thuận chung về tàu không phát thải khí nhà kính

12/06/2020

Trong tháng 4/2020, liên minh bao gồm 6 tổ chức: Imabari Shipbuilding Co., Ltd. (Imabari), MAN Energy Solutions (MAN), Mitsui E&S Machinery Co., Ltd. (Mitsui E&S Machinery), Đăng kiểm ClassNK (ClassNK), ITOCHU ENEX Co. Ltd. (ITOCHU ENEX) và ITOCHU Corporation (ITOCHU) đã nhất trí hợp tác phát triển các tàu được trang bị động cơ đẩy sử dụng ammonia làm nhiên liệu chính (động cơ chạy bằng nhiên liệu ammonia).


Với động lực quốc tế hướng tới sự chuyển đổi sang "Xã hội khử cacbon" (Decarbonized Society) ngày càng tăng kể từ khi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu có hiệu lực vào năm 2016, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã áp dụng chiến lược giảm phát thải khí nhà kính (GHG) năm 2018 trong ngành vận tải biển .

Vận tải biển thế giới mỗi năm phát thải khoảng 940 triệu tấn CO2 và chiếm khoảng 2,5% tổng lượng phát thải GHG toàn cầu. Tại khóa họp thứ 72, vào ngày 13/4/2018, Ủy ban Bảo vệ môi  trường (MEPC) của IMO đã thông qua Nghị quyết MEPC.304(72) về chiến lược đầy tham vọng nhằm thu hẹp lượng phát thải GHG trong ngành hàng hải hàng năm xuống 50% của mức năm 2008 vào năm 2050, với mục tiêu cuối cùng là ngành công nghiệp vận tải biển không có cacbon vào cuối thế kỷ 21. Cụ thể đối với CO2, mục tiêu của chiến lược là giảm phát thải trung bình 40% so với mức của năm 2008 vào năm 2030, tiếp tục giảm tới mức 70% vào năm 2050. Để đạt được những mục tiêu này, việc phát triển ban đầu các tàu không phát thải được dự định là sẽ sử dụng động cơ với nhiên chính là ammonia.

Mục đích của thỏa thuận chung vừa được 6 tổ chức thống nhất không chỉ giới hạn ở việc phát triển các tàu được trang bị động cơ chạy bằng ammonia, mà còn mở rộng sang các vấn đề về sở hữu và vận hành tàu, cung cấp nhiên liệu ammonia và phát triển các cơ sở cung cấp ammonia làm nhiên liệu hàng hải. Liên minh dự định thúc đẩy các sáng kiến nhằm giảm GHG với sự hợp tác của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như các cơ quan chính phủ có liên quan.

Mỗi thành viên của liên minh sẽ tập trung vào lĩnh vực chuyên môn tương ứng của riêng mình trong dự án tàu không phát thải như sau:

Imabari - Phát triển tàu với động cơ chạy bằng ammonia. Là một phần của sự phát triển các tàu không phát thải, Imabari sẽ thúc đẩy phát triển các tàu được trang bị động cơ chạy bằng nhiên liệu ammonia. Imabari sẽ nghiên cứu thiết kế tàu với một loạt các hệ thống mang tính thực tế và an toàn như két chứa ammonia làm nhiên liệu hàng hải, hệ thống cung cấp nhiên liệu và máy  chính sử dụng loại nhiên liệu mới này.


MAN - Phát triển động cơ chạy bằng ammonia và cung cấp dữ liệu chính cần thiết để thiết kế tàu được trang bị loại động cơ này.

Mitsui E&S Machinery - Phát triển và cung cấp động cơ chạy bằng ammonia. Mitsui E&S Machinery sẽ hợp tác với MAN để phát triển động cơ chạy bằng ammonia và cung cấp dữ liệu chính cần thiết để thiết kế  tàu. Mitsui E&S Machinery đóng góp cho dự án này từ quan điểm của nhà cung cấp, xác minh sự an toàn và độ tin cậy của toàn bộ vòng đời hệ thống động lực, bao gồm cả việc sản xuất và vận hành tại nhà máy.

Đăng kiểm ClassNK - Đánh giá an toàn của tàu chạy bằng ammonia. ClassNK sẽ tiến hành đánh giá an toàn tàu với vai trò của bên thứ ba dựa trên kiến thức về đánh giá an toàn và thiết lập các tiêu chuẩn của tổ chức kiểm tra an toàn tàu. ClassNK đóng góp cho ngành công nghiệp vận tải biển bằng cách phát triển các hướng dẫn về an toàn tàu hoạt động bằng ammonia dựa trên kết quả thu được trong quá trình tham gia liên minh.

ITOCHU ENEX - Cung cấp nhiên liệu cho tàu chạy bằng ammonia. ITOCHU ENEX sẽ phổ biến nhiên liệu ammonia cho tàu bằng cách thiết lập mạng lưới phân phối loại nhiên liệu này, thông qua việc sử dụng kinh nghiệm và bí quyết của họ trong khai thác các tàu cung cấp nhiên liệu cũng như hồ sơ theo dõi việc cấp nhiên liệu của tàu.

ITOCHU - Hiện thực hóa dự án tích hợp. ITOCHU sẽ thúc đẩy thực hiện dự án tích hợp, dẫn đầu sự hình thành quan hệ đối tác ở Nhật Bản và nước ngoài bằng cách sử dụng mạng lưới với các ngành/doanh nghiệp khác nhau như người vận chuyển, công ty vận tải biển, nhà sản xuất ammonia và/hoặc bất kỳ bên nào khác liên quan đến chuỗi cung ứng nhiên liệu ammonia, sở hữu và khai thác tàu hoạt động bằng nhiên liệu ammonia; và cùng với ITOCHU ENEX phát triển cơ sở cung cấp nhiên liệu ammonia cho tàu.

Ammonia nếu được đốt cháy đúng cách thì chỉ tạo ra nitơ và nước, và có thể ngăn chặn sự hình thành NOx. Vấn đề cần quan tâm là ammonia có độc tính cao, và do đó kéo theo những lo ngại về an toàn vượt xa những nhiên liệu hàng hải truyền thống. Điều này gây ra một số khó khăn về an toàn khi ammonia được sử dụng trong môi trường biển./.

Tác giả: H. Nguyễn