Bộ GTVT chính thức khai trương đưa Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ vào hoạt động chính thức

02/07/2019

Sáng 2/7, Bộ Giao thông vận tải chính thức đưa Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ vào hoạt động chính thức. Đây là lần đầu tiên Bộ GTVT áp dụng hoạt động Một cửa tại cơ quan Bộ. Mô hình này có nhiều đổi mới so với cách thức giải quyết thủ tục hành chính hiện nay, trong đó người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của cơ quan nhà nước, họ chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa; việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và các đồng chí Thứ trưởng cắt băng khai trương Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ 

Phát biểu tại Lễ khai trương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, thủ tục hành chính phải được công khai minh bạch ở văn phòng một cửa. Các cơ quan đơn vị liên quan cần tiếp tục nghiên cứu tinh gọn trình tự, thủ tục, hồ sơ. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng biểu dương Văn phòng Bộ GTVT và Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ GTVT đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về vật chất, nhân sự và đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin để buổi Lễ thành công và người dân, doanh nghiệp sớm được phục vụ nhanh, chính xác, hiệu quả.

Bộ trưởng phát biểu tại buổi Lễ

“Hình thành bộ phận một cửa là để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo việc triển khai các thủ tục hành chính nhanh, gọn, nhẹ. Văn phòng một cửa phải nắm chắc thời gian trả kết quả của từng hồ sơ. Phải có phần mềm theo dõi để biết hồ sơ đến thời điểm nào, đang ở đâu, khi nào phải hoàn thành, nếu chậm thì ở đơn vị nào, vì sao”, Bộ trưởng nói đồng thời tuyên bố chính thức khai trương bộ phận một cửa tại cơ quan Bộ GTVT.

Các đồng chí Lãnh đạo Bộ kiểm tra quy trình hoạt động của Bộ phận Một cửa

Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Trí Đức khẳng định: Sau sự kiện này, người dân, doanh nghiệp sẽ chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa. Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ, cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, có sự tham gia giám sát chặt chẽ không chỉ của các cơ quan, quản lý nhà nước mà cả người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng yêu cầu cán bộ, chuyên viên trực tiếp làm việc tại Bộ phận Một cửa phải có chuyên môn tốt, có liên hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Trước đó, ngày 1/7/2019, Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT) đã hoàn thiện việc nâng cấp cổng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ GTVT đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ và các hướng dẫn về kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông; hoàn thành phần mềm nghiệp vụ đối với 172 thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa (trong đó có 16 thủ tục thực hiện tại bộ phận một cửa tại Cơ quan Bộ).

Được biết, cải cách thủ tục hành chính đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đẩy mạnh, nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ nhân dân. Ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có giao các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Bộ phận Một cửa tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.


Từ 2/7, người dân và doanh nghiệp có thể trực tiếp đến Bộ phận Một cửa tại Trụ sở 80 Trần Hưng Đạo để giải quyết các vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính nhanh gọn, công khai minh bạch

Triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Giao thông vận tải đã lập kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thành lập Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ và một số đơn vị trực thuộc, thể hiện quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai xây dựng, thành lập Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải được thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng và khoa học.

Đây là lần đầu tiên Bộ GTVT áp dụng hoạt động Một cửa tại cơ quan Bộ. Mô hình này có nhiều đổi mới so với cách thức giải quyết thủ tục hành chính hiện nay, trong đó người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của cơ quan nhà nước, họ chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa; việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ, cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, có sự tham gia giám sát chặt chẽ không chỉ của các cơ quan, quản lý nhà nước mà cả người dân, doanh nghiệp.


Tác giả: LH