Các Chính quyền cảng thực hiện đường lối cứng rắn trong thi hành Ngưỡng lưu huỳnh IMO 2020

21/01/2020

Ban Thư ký của Tokyo-MoU và Paris-MoU lưu ý là các Chính quyền cảng thành viên đã phát hành văn bản thông báo cho các tàu từ đầu năm 2019, để nhắc nhở về yêu cầu và thời hạn áp dụng Ngưỡng lưu huỳnh IMO 2020.


Các thành viên của Bản ghi nhớ Tokyo về kiểm soát của Chính quyền cảng (Tokyo-MoU) và Bản ghi nhớ Paris về kiểm soát của Chính quyền cảng (Paris-MoU) một lần nữa phát đi tín hiệu là họ sẽ thực hiện đường lối cứng rắn trong việc thi hành quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về hàm lượng lưu huỳnh 0,5% trong dầu nhiên liệu hàng hải toàn cầu từ ngày 01/01/2020 (thường được gọi là "Ngưỡng lưu huỳnh IMO 2020"), bao gồm cả việc cấm vận chuyển nhiên liệu không tuân thủ trên các tàu không được trang bị hệ thống làm sạch khí thải động cơ (Exhaust Gas Cleaning System (ECGS) hay còn được gọi là "Scrubber").

Trong một thông cáo báo chí chung phát hành ngày 20/01/2020 (http://www.tokyo-mou.org/doc/Press release-Prohibition on carriage of non-compliant fuel-f.pdf),  Ban Thư ký của Tokyo-MoU và Paris-MoU lưu ý là các Chính quyền cảng thành viên đã phát hành văn bản thông báo cho các tàu từ đầu năm 2019, để nhắc nhở về yêu cầu và thời hạn áp dụng Ngưỡng lưu huỳnh IMO 2020. Trong chiến dịch truyền thông này của các Chính quyền cảng, nhận thức của các thuyền viên tàu biển về các vấn đề liên quan đã được chứng tỏ là rất cao, đặc biệt là đối với các yêu cầu có hiệu lực vào ngày 01/01/2020. Thông cáo báo chí chung đã nhấn mạnh vào việc cấm vận chuyển dầu nhiên liệu không tuân thủ trên các tàu không được trang bị hệ thống làm sạch khí thải; tất cả các dầu nhiên liệu không tuân thủ đều phải được chuyển khỏi tàu từ ngày 01/3/2020. Ngưỡng lưu huỳnh IMO 2020 phải được các tàu áp dụng mà không có trường hợp ngoại lệ.

Thông cáo nhấn mạnh "Từ ngày 01/3/2020, nhiên liệu không tuân thủ chỉ có thể được chở để sử dụng trên tàu có trang bị EGCS. Trong trường hợp tàu không thể có được nhiên liệu tuân thủ, thì phải gửi ngay Báo cáo về việc không có sẵn dầu nhiên liệu (Fuel Oil Non-Availability Report (FONAR)) cho Quốc gia tàu mang cờ quốc tịch và cơ quan có thẩm quyền cảng đến tiếp theo của tàu".


Tác giả: H. Vũ