Đảng bộ Cục ĐKVN: Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019

23/12/2019

Sáng 20/12, Đảng bộ Cục ĐKVN tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đài biêu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

DSC_6631.JPG

Đồng chí Đào Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ, lãnh đạo Cục, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Cục, Bí thư Đoàn thanh niên Cục, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục... 

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” .

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Kỳ Hình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐKVN cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục ĐKVN lần thứ XXVII là hoạt động chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong toàn Đảng bộ. Thông qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị dưới sự lãnh đạo của Đảng; Sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, thể hiện sự quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

DSC_6630.JPG

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

“Kết quả đại hội đảng cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục tới đây sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Cục ĐKVN. Vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; Bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực”, đồng chí Trần Kỳ Hình nhấn mạnh.

Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

“Yêu cầu các đồng chí cán bộ Đảng phải hiểu sâu, nắm vững để vừa xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung chuẩn bị, vừa tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu và đúng lãnh đạo, hướng dẫn của cấp trên”, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chỉ đạo.

DSC_6639.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Kỳ Hình cũng yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu các nội dung trọng tâm Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chỉnh trị; Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ GTVT, Đảng ủy Cục ĐKVN.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe lãnh đạo Đảng ủy Bộ GTVT triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng các báo cáo, góp ý tại đại hội…