Nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm sẵn sàng tiếp thu ý kiến góp ý sửa đổi

16/02/2023

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới.

Nghiêm cấm tuỳ tiện từ chối kiểm định

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc tăng cường công tác kiểm soát chất lượng trong hoạt động kiểm định xe cơ giới đang lưu hành đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải thực hiện việc lập hồ sơ phương tiện và tiến hành kiểm định phương tiện theo đúng trình tự, cách thức và nội dung quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT. Nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm tùy tiện từ chối thực hiện kiểm định không đúng quy định (ví dụ như từ chối kiểm định đối với xe thiết kế chỉ có 01 đèn lùi, xe có dán đề can trang trí ...)

Đối với trường hợp kiểm định không đạt, các đơn vị đăng kiểm phải có cảnh báo trên Hệ thống quản lý kiểm định, lập Thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng theo mẫu nêu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số16/2021/TT-BGTVT để giao cho chủ xe, không tự ý chế bản hoặc viết tay không theo biểu mẫu này.

Nghiêm cấm các hành vi tự ý can thiệp trực tiếp vào phần cứng, phần mềm của thiết bị; thực hiện thao tác không đúng quy trình nhằm thay đổi kết quả kiểm định

Để ngăn chặn và phát hiện các trường hợp vi phạm, yêu cầu trong quá trình kiểm định phải rà soát và đối chiếu với cơ sở dữ liệu lưu trữ về xe cơ giới nhập khẩu, kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới cải tạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo đúng với hồ sơ gốc nhằm loại bỏ hoàn toàn các lỗi như sai khác về khối lượng bản thân, kết cấu của xe, kích thước thùng hàng, sàn thùng có bố trí con lăn của ô tô chở pallet, ....

Trường hợp phát hiện có sự sai khác phải báo cáo về Cục Đăng kiểm VN để được hướng dẫn giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Đăng kiểm cũng nghiêm cấm các hành vi tự ý can thiệp trực tiếp vào phần cứng, phần mềm của thiết bị; thực hiện thao tác không đúng quy trình nhằm thay đổi kết quả kiểm định, thay đổi cơ sở dữ liệu kiểm định như: che một phần đầu đọc (mắt thần) của thiết bị kiểm tra khí thải động cơ diesel, thao tác hai lần để lấy dữ liệu về lực phanh của hai bánh xe trên cùng một trục, kiểm tra phanh chính lại đồng thời tác động lên phanh đỗ và ngược lại, cài số lùi khi kiểm tra phanh.... Các đơn vị đăng kiểm phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi này.

Ngoài ra, các đơn vị đăng kiểm phải thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng các nội dung quy định tại Điều 12 của Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT. Trường hợp đã cấp sai chu kỳ thi kiểm định, đơn vị đăng kiểm phải chủ động liên hệ với chủ phương tiện để xin lỗi và tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận, tem kiểm định với chu kỳ đúng. Và phải chịu toàn bộ chi phí liên quan tới việc cấp lại này.

Sẵn sàng tiếp thu ý kiến góp ý mang tính xây dựng từ các đơn vị đăng kiểm

Liên quan đến điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm chủ động rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực (đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ) theo quy định tại Nghị định số139/2018/NĐ-CP và QCVN 103:2019/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm.

Đồng thời, có trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị kiểm tra đúng với khuyến cáo từ nhà sản xuất thiết bị, đảm bảo duy trì tình trạng hoạt động bình thường của thiết bị. Chủ động tiếp cận với đơn vị cung cấp thiết bị để được cung cấp đầy đủ về dụng cụ phục vụ kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị, tài liệu hướng dẫn sử dụng, đào tạo vận hành và bảo dưỡng thiết bị đúng quy định.

Các đơn vị đăng kiểm phải lập và gửi báo cáo về tình trạng nhân lực kèm theo đề xuất (nếu có) về Cục Đăng kiểm Việt Nam trước ngày 01/3/2023 và gửi bản mềm qua email theo địa chỉ: var@vr.org.vn3.

Các đơn vị đăng kiểm cần căn cứ vào điều kiện thực tế tại đơn vị mình, nghiên cứu để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đăng kiểm viên và các nhân viên nghiệp vụ trực thuộc đảm bảo yên tâm và sẵn sàng phục vụ tốt việc kiểm định xe cơ giới của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền tới từng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cá nhân, không tự ý nghỉ việc, phát huy tinh thần tương thân tương ái để cùng với Cục Đăng kiểm Việt Nam nói chung, lĩnh vực kiểm định xe cơ giới nói riêng đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Cục Đăng kiểm VN sẵn sàng tiếp thu ý kiến góp ý mang tính xây dựng từ các đơn vị đăng kiểm như những nội dung cần bổ sung, sửa đổi tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai thực tế để xem xét, giải quyết trong thẩm quyền hoặc báo cáo cấp trên nhằm hoàn thiện công tác kiểm định xe cơ giới để phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp

Tác giả: HN