Nghị định 60 tạo thuận lợi trong thủ tục kiểm tra nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô

20/09/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2023/NĐ-CP về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Hiệp đình mà Việt Nam là thành viên (Nghị định 60).

​Trước đó, ngày 1/8/2020, Việt Nam đã ký kết 2 Hiệp định gồm Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len (UKVFTA), trong đó quy định hiệu lực áp dụng của hàng hóa thuộc Phụ lục 2-B (gồm ô tô thuộc nhóm M1 và linh kiện, phụ tùng của ô tô thuộc nhóm M1) cụ thể như sau:

Đối với linh kiện, phụ tùng của ô tô thuộc nhóm M1: sau 3 năm kể từ khi ký kết Hiệp định.

Đối với ô tô thuộc nhóm M1: sau 5 năm kể từ khi ký kết Hiệp định.

Theo tinh thần của các Hiệp định nêu trên trên thì hàng hóa thuộc Phụ lục 2-B  được sản xuất tại quốc gia tham gia Hiệp định nếu đã được thử nghiệm, chứng nhận tại nước xuất khẩu theo các quy định của Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc về châu Âu – UNECE (đối với ô tô M1 và linh kiện, phụ tùng ô tô M1) hoặc của Ủy ban châu Âu – EC (đối với ô tô M1) và không có yếu tố đe dọa đến an toàn kỹ thuật, môi trường của nước nhập khẩu thì nước nhập khẩu sẽ phải thừa nhận kết quả thử nghiệm, chứng nhận tại nước xuất khẩu. Đây là quy định để thuận lợi cho hàng hóa nhập khẩu từ các nước tham gia Hiệp định.

Để triển khai thực hiện Hiệp định, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60, tạo thuận lợi trong thủ tục kiểm tra, nhập khẩu cho một nhóm xe ô tô M1 và linh kiện, phụ tùng của xe ô tô M1 được sản xuất tại EU, UK và đã được thử nghiệm, chứng nhận tại EU, UK thỏa mãn các quy định của ECE và EC.

Đáng lưu ý, Nghị định 60 quy định không áp dụng đối với các loại ô tô nhập khẩu và linh kiện ô tô nhập khẩu phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 và áp dụng cụ thể cho các đối tượng như sau:

Đối với linh kiện: Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Đối với ô tô: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2025.

Các linh kiện và ô tô nhập khẩu có thời điểm về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày hiệu lực được nêu trong Nghị định này thì không áp dụng quy định tại Nghị định này.


Tác giả: HN