Tạm đình chỉ 1 tháng đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 63-03D

23/12/2022

Tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 63-03D và 2 đăng kiểm viên trực thuộc.

​Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành các quyết định tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 63-03D (Tiền Giang) do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Đối với các cá nhân liên quan, Cục ĐKVN ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với 2 đăng kiểm viên là Nguyễn Khoa Đàm và Nguyễn Kiến Thông do vi phạm Điều 17 Nghị định 139.

Trong thời gian tạm đình chỉ các đăng kiểm viên trên không được tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới và ký xác nhận Hồ sơ kiểm định xe cơ giới.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 21/01/2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Phòng Kiểm định xe cơ giới – Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian 63-03D tạm đình chỉ hoạt động kiểm định.