Tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

24/03/2020

Ngày 22/3/2020, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 2596/BGTVT-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm soát người nhập cảnh vào Việt Nam

Văn bản nêu rõ: Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình triển khai đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 nêu trên.

Tăng cường vận động, khuyến cáo và thực hiện từ từng cơ quan, tổ chức, nhóm dân cư, gia đình và từng người dân về sự thay đổi mạnh mẽ các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng chống dịch bệnh như tăng cường giao dịch trực tuyến, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; khuyến cáo người dân ít ra nơi công cộng, hạn chế tối đa việc tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu.

Tiếp tục dừng, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến, tích cực cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý công việc.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội đế bảo đảm ổn định xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ quan bao gồm: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, thông báo tới các đơn vị vận tải, các đại lý vận tải có liên quan đến vận chuyển hành khách qua biên giới về việc Việt Nam áp dụng tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 22/3/2020. Không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao...), nhưng phải thực hiện nghiêm các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định. Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 22/3/2020.

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc kiểm soát người nhập cảnh vào Việt Nam.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.