Tạm đình chỉ 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 50-03V và 50-05V

26/12/2022

Cục Đăng kiểm Việt Nam ra quyết định tạm đình chỉ 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm 50-05V; đơn vị đăng kiểm 50-03V và chi nhánh.

​Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với đơn vị đăng kiểm 50-05V (Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM); đơn vị đăng kiểm 50-03V tại phường Tam Bình và chi nhánh tại phường Linh Trung (TP Thủ Đức).

Các đơn vị này bị đình chỉ do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 25/03/2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Phòng Kiểm định xe cơ giới – Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian các đơn vị tạm đình chỉ hoạt động kiểm định.

(H.Ngân)

Nguồn bài viết: H.Ngân