Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
20CDRX/0021 Doanh nghiệp SXLR: Công ty HH chế tạo CN và gia công chế biến hàng XK VN (VMEP); Nhãn hiệu: SYM; Tên thương mại: ATTILA 50; Mã Kiểu Loại: ATTILA – VW1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,22l/100km 24/03/2020
20CDRX/0020 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam; Nhãn hiệu: PIAGGIO; Tên thương mại: --- ; Mã Kiểu Loại: Vespa Sprint 150 ABS - 221; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.20 l/100km 24/03/2020
20CDNX/0095 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM XNK Đại Dương Xanh Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY STYLISH ; Mã Kiểu Loại: F1C02N28S2A A/T ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,910 l/100km 24/03/2020
20CDNX/0094 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Đại Thành Phương; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã kiểu loại: FU150MFZ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.246 l/100km 24/03/2020
20CDNX/0093 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Đại Thành Phương; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MX KING 150; Mã kiểu loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.138 l/100km 24/03/2020
20CDNX/0092 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Đại Thành Phương; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã kiểu loại: A1F02N37S2 M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.086 l/100km 24/03/2020
20CDNX/0091 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Đại Thành Phương; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã kiểu loại: X1H02N35S2 M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.194 l/100km 24/03/2020
20CDNX/0090 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM Đại Thành Phương; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã kiểu loại: Y3B02R17S4A M/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.152 l/100km 24/03/2020
20CDNX/0089 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH TM mô tô Thanh Quân; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: FORZA 300; Mã Kiểu Loại: NSS300A ED; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,611 Lít/100km 06/03/2020
20CDRX/0019 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH MTV xe điện ĐK Việt Nhật; Nhãn hiệu: DK ; Tên thương mại : --- ; Mã kiểu loại: ROMA SE; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 1,865 l/100km 06/03/2020
20CDNX/0088 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MX KING 150; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,109 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0087 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,218 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0086 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N37S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,894 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0085 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã Kiểu Loại: FU150MF; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,836 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0084 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lý Nghĩa; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,528 Lít/100km 27/02/2020
20CDRX/0018 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy LIFAN-VIỆT NAM; Nhãn hiệu: LIFAN ; Tên thương mại : LIFAN ; Mã kiểu loại xe : LIFAN số loại : CUB 50K ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 1,03 l/100km 27/02/2020
20CDRX/0017 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy LIFAN-VIỆT NAM; Nhãn hiệu: LIFAN ; Tên thương mại : LIFAN ; Mã kiểu loại xe : LIFAN số loại : 50RS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 0,97 l/100km 27/02/2020
20CDRX/0016 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy LIFAN-VIỆT NAM; Nhãn hiệu: BOSSCITY; Tên thương mại : BOSSCITY ; Mã kiểu loại xe : BOSSCITY số loại : 50RS ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai : 1,05 l/100km 27/02/2020
20CDNX/0083 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: R3; Mã kiểu loại: YZF320-A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,62 l/100 km. 27/02/2020
20CDNX/0082 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MT-15; Mã kiểu loại: MTN155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,09 l/100 km. 27/02/2020
20CDNX/0081 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: R15; Mã kiểu loại: YZF155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,02 l/100 km. 27/02/2020
20CDNX/0080 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam SUZUKI; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: INTRUDER ABS ; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1.80 l/100km 27/02/2020
20CDNX/0079 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: YAMAHA; Tên thương mại: MX KING 150; Mã Kiểu Loại: T150; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,861 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0078 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: VARIO 150; Mã Kiểu Loại: X1H02N35S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,218 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0077 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: VARIO 125; Mã Kiểu Loại: A1F02N37S2 A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,894 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0076 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã Kiểu Loại: FU150MF; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,836 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0075 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY; Mã Kiểu Loại: F1C02N28S2A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,935 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0074 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: SONIC 150R; Mã Kiểu Loại: Y3B02R17S4BM/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,069 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0073 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: CLICK150I; Mã Kiểu Loại: ACB150CBT TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,198 Lít/100km 27/02/2020
20CDNX/0072 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH MTV TM XNK TÂY ĐẠI DƯƠNG: HONDA; Tên thương mại: CLICK 125I; Mã Kiểu Loại: ACB125CBT TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,033 Lít/100km 27/02/2020