Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
23CDRX/0006 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy Lifan – Việt Nam; Nhăn hiệu: LIFAN; Tên thương mại: LIFAN; Mã Kiểu Loại: CUB86; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,172 l/100km. 05/04/2023
23CDRX/0005 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy Lifan – Việt Nam; Nhăn hiệu: BOSSCITY; Tên thương mại: BOSSCITY; Mã Kiểu Loại: CUB86; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,213 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0052 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Lam Sơn Phát; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: Satria F150; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,448 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0051 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Lam Sơn Phát; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Sonic 150R; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,387 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0050 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Lam Sơn Phát; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Beat Street; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,610 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0049 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Lam Sơn Phát; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Beat; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,406 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0048 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Lam Sơn Phát; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Vario 160 CBS; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,066 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0047 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Lam Sơn Phát; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Vario 160 ABS; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,963 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0046 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Lam Sơn Phát; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: Vario 125; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,041 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0045 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Lam Sơn Phát; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: MIO M3 125; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,129 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0044 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CB650R; Mã Kiểu Loại: CB650RAP V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,99 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0043 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: Africa Twin Adventure Sports; Mã Kiểu Loại: CRF1100D4N 3ED; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,80 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0042 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: Africa Twin; Mã Kiểu Loại: CRF1100AN 2ED; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,90 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0041 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CBR650R; Mã Kiểu Loại: CBR650RAP 2V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,17 l/100km. 05/04/2023
23CDNX/0040 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Xe Máy Cửu Long; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY CLUB 12; Mã Kiểu Loại: ACF110CBT TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,706 lít/100km. 24/03/2023
23CDNX/0039 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Xe Máy Cửu Long; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WAVE125i; Mã Kiểu Loại: AFS125MSF TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 0,989 lít/100km. 24/03/2023
23CDNX/0038 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Xe Máy Cửu Long; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WAVE125i; Mã Kiểu Loại: AFS125CSF TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,396 lít/100km 24/03/2023
23CDNX/0037 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Xe Máy Cửu Long; Nhãn hiệu: TVS; Tên thương mại: NTORQ 125 RACE EDITION; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,963 lít/100km. 24/03/2023
23CDNX/0036 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Xe Máy Cửu Long; Nhãn hiệu: TVS; Tên thương mại: NTORQ 125 RACE XP; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,374 lít/100km. 24/03/2023
23CDNX/0035 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Xe Máy Cửu Long; Nhãn hiệu: TVS; Tên thương mại: NTORQ 125 XT; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,186 lít/100km. 24/03/2023
23CDNX/0034 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Xe Máy Cửu Long; Nhãn hiệu: TVS; Tên thương mại: CALLISTO; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,981 lít/100km. 24/03/2023
23CDNX/0033 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Xe Máy Cửu Long ; Nhãn hiệu: TVS; Tên thương mại: CALLISTO 125; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,033 lít/100km. 24/03/2023
23CDNX/0032 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Kawasaki Motors Việt Nam; Nhãn hiệu: KAWASAKI; Tên thương mại: Ninja 650 ABS; Mã Kiểu Loại: EX650S; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,4 l/100km. 09/03/2023
23CDNX/0031 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty Kawasaki Motors Việt Nam; Nhãn hiệu: KAWASAKI; Tên thương mại: Versys 650 ABS; Mã Kiểu Loại: LE650H; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,3 l/100km. 22/02/2023
23CDRX/0004 Doanh nghiệp sản xuất/ lắp ráp: Công ty TNHH Kwang Yang Việt Nam; Nhãn hiệu: KYMCO; Tên thương mại: LIKE 50; Mã Kiểu Loại: LIKE 50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai:2,12L/100km 15/02/2023
23CDNX/0030 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: CVO ROAD GLIDE LIMITED; Mã Kiểu Loại: FLTRKSE ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,3 l/100km 03/02/2023
23CDNX/0029 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY-DAVIDSON; Tên thương mại: LOW RIDER EL DIABLO; Mã Kiểu Loại: FXRST ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,507 l/100km 03/02/2023
23CDNX/0028 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: TIGER 900 BOND EDITION; Mã Kiểu Loại: RH975; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5 l/100km 03/02/2023
23CDNX/0027 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: KTM; Tên thương mại: BRABUS 1300 R; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,55 l/100km. 31/01/2023
23CDNX/0026 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: KTM; Tên thương mại: KTM RC 390; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,444 l/100km. 31/01/2023