Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
22CDRX/0008 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhăn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: JANUS-BJ7K; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,87 l/100km 03/03/2022
22CDNX/0023 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nghiêm Phát; Nhãn hiệu: Honda; Tên thương mại: ZOOMER - X ; Mã Kiểu Loại: ACG110CBT TH; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,753l/100km 03/03/2022
22CDNX/0022 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Vũ Hữu Vinh; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: SATRIA F150; Mã Kiểu Loại: FU150MFX; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2.614 l/100km 03/03/2022
22CDNX/0021 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH GPX Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: CBR 250RR SP ABS-QS; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,565 lít/100km 25/02/2022
22CDNX/0020 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu:YAMAHA; Tên thương mại: MT-03; Mã Kiểu Loại: MTN320-A; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,22 l/100km 21/02/2022
22CDNX/0019 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu:YAMAHA; Tên thương mại: MT-15; Mã Kiểu Loại: MTN155; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,94 l/100km 21/02/2022
22CDNX/0018 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu:YAMAHA; Tên thương mại: TENERE 700; Mã Kiểu Loại: XTZ690Z2; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,25 l/100km 21/02/2022
22CDNX/0017 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhãn hiệu:YAMAHA; Tên thương mại: MT-10; Mã Kiểu Loại: MTN10Z2; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,97 l/100km 21/02/2022
22CDNX/0016 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công Ty TNHH Năng Lượng Wepower; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY PRESTIGE; Mã Kiểu Loại: F1C02N47L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,7 l/100km 18/02/2022
22CDNX/0015 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công Ty TNHH Năng Lượng Wepower; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY STYLISH; Mã Kiểu Loại: F1C02N47L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,7 l/100km 18/02/2022
22CDNX/0014 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công Ty TNHH Năng Lượng Wepower; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: SCOOPY FASHION; Mã Kiểu Loại: F1C02N46L0A A/T; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,7 l/100km 18/02/2022
22CDNX/0013 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: TIGER SPORT; Mã Kiểu Loại: ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4.51 l/100km 14/02/2022
22CDNX/0012 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: SPEED TRIPLE 1200 RR; Mã Kiểu Loại: ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,3 l/100km 14/02/2022
22CDNX/0011 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HUSQVARNA; Tên thương mại: HUSQVARNA VITPILEN 401; Mã Kiểu Loại: ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,761 l/100km 14/02/2022
22CDNX/0010 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: KTM; Tên thương mại: KTM 790 DUKE; Mã Kiểu Loại: ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5.711 l/100km 14/02/2022
22CDNX/0009 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: KTM; Tên thương mại: KTM 790 ADVENTURE; Mã Kiểu Loại: ; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,143 l/100km 14/02/2022
22CDNX/0008 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX & LR Ô tô Cao cấp THACO ; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R 1250 GS Adventure; Mã Kiểu Loại: 0M14; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,142 l/100km 28/01/2022
22CDNX/0007 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX & LR Ô tô Cao cấp THACO ; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: R 1250 GS; Mã Kiểu Loại: 0M04; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 6,124 l/100km 28/01/2022
22CDNX/0006 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX & LR Ô tô Cao cấp THACO ; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: C400GT; Mã Kiểu Loại: 0C61; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,472 l/100km 28/01/2022
22CDNX/0005 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH SX & LR Ô tô Cao cấp THACO ; Nhãn hiệu: BMW; Tên thương mại: S 1000 R; Mã Kiểu Loại: 0E51; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 7,586 l/100km 28/01/2022
22CDRX/0007 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Suzuki; Nhãn hiệu: SUZUKI; Tên thương mại: GD110HU; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,3 l/100km 28/01/2022
22CDNX/0004 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HUSQVARNA; Tên thương mại: HUSQVARNA 701 ENDURO; Mã Kiểu Loại: ---; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,26 l/100km 28/01/2022
22CDNX/0003 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: Rebel 1100; Mã Kiểu Loại: CMX1100AM ED; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,3 l/100km 28/01/2022
22CDNX/0002 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhăn hiệu: HONDA; Tên thương mại: Rebel 1100; Mã Kiểu Loại: CMX1100DM ED; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 5,3l /100km 28/01/2022
22CDRX/0006 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhăn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WINNERX; Mã Kiểu Loại: KC441 WINNERX; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,99l /100km 28/01/2022
22CDRX/0005 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy Lifan-Việt Nam; Nhăn hiệu: BOSSCITY; Tên thương mại: BOSSCITY; Mã Kiểu Loại: CUB50SC-1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,277l /100km 28/01/2022
22CDRX/0004 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH liên doanh chế tạo xe máy Lifan-Việt Nam; Nhăn hiệu: LIFAN; Tên thương mại: LIFAN; Mã Kiểu Loại: CUB50SC-1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,302l /100km 28/01/2022
22CDRX/0003 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhăn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: EXCITER-B5V1; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,09l /100km 28/01/2022
22CDRX/0002 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; Nhăn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: EXCITER-B5V2; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 2,09l /100km 28/01/2022
22CDRX/0001 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ Phần Phát triền Công Nghệ JVC Việt Nhật; Nhăn hiệu: JVC; Tên thương mại: ---; Mã Kiểu Loại: IX50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,807 l/100km 13/01/2022