Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 31 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 09:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô Quy chuẩn
2 QCVN 10:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố Quy chuẩn
3 QCVN 11:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc Quy chuẩn
4 QCVN 13 : 2011/BGTVT Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng Quy chuẩn
5 QCVN 14:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
6 QCVN 22:2010/BGTVT Quy chuẩn Kỹ thuật QG về chế tạo, kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ Quy chuẩn
7 QCVN 32:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô Quy chuẩn
8 QCVN 33:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô Quy chuẩn
9 QCVN 34:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô Quy chuẩn
10 QCVN 47:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe môtô, xe gắn máy Quy chuẩn
11 QCVN 52:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới Quy chuẩn
12 QCVN 53:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới Quy chuẩn
13 QCVN 67:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo, kiểm tra, chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải Quy chuẩn
14 QCVN 75:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện Quy chuẩn
15 QCVN 76:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện Quy chuẩn
16 QCVN 78:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô Quy chuẩn
17 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Quy chuẩn
18 QCVN 91:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe ô tô, xe gắn máy điện Quy chuẩn
19 Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn
20 Sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT Sửa đổi 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện Quy chuẩn