Hội thảo bàn tròn của IMO "Ngưỡng lưu huỳnh toàn cầu 2020"

28/06/2019

Đếm ngược đến thời điểm áp dụng "Ngưỡng lưu huỳnh toàn cầu 2020": Hạn chế ô nhiễm không khí từ tàu, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.


Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), tại khóa họp thứ 70 (tháng 10/2016), đã thông qua Nghị quyết MEPC.280(70) để quyết định ngày 01/01/2020 là thời điểm có hiệu lực thi hành quy định về giới hạn hàm lượng lưu huỳnh 0,50% có trong dầu nhiên liệu hàng hải theo Quy định 14.1.3 của Phụ lục VI Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL), thường được gọi là "Ngưỡng lưu huỳnh toàn cầu 2020", giảm tới 80% lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu so với giới hạn 3,50% hiện tại.

Tại hội thảo bàn tròn do Ban Thư ký IMO tổ chức tại Luân Đôn (Vương quốc Anh) ngày 21/6/2019, các bên tham gia đã được cập nhật về các hướng dẫn mới nhất, các sửa đổi, bổ sung của Công ước MARPOL và các văn kiện khác của IMO để hỗ trợ thực hiện "Ngưỡng lưu huỳnh toàn cầu 2020". Các bên tham gia hội thảo bao gồm Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS), Hội đồng Hàng hải Baltic và Quốc tế (BIMCO), Diễn đàn Hàng hải quốc tế của các công ty dầu (OCIMF), Hiệp hội Quốc tế các chủ tàu dầu độc lập (IMTERTANKO), Hiệp hội Quốc tế các chủ hàng khô (INTERCARGO), Hiệp hội Công nghiệp dầu và khí toàn cầu để thúc đẩy hiệu quả môi trường và xã hội (IPIECA), Viện Kỹ thuật, khoa học và công nghệ hàng hải (IMarEST), Hiệp hội Công nghiệp cung ứng nhiên liệu quốc tế (IBIA)  đã thống nhất về sự cần thiết phải tiếp tục nâng cao nhận thức về cắt giảm ô nhiễm không khí do lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu hàng hải. Việc thực hiện quy định mới sẽ làm giảm đáng kể nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt động vận tải biển, mang lại các lợi ích rất lớn cho sức khỏe con người và môi trường. Các bên tham gia hội thảo đã hoan nghênh, đánh giá cao các nỗ lực của IMO để giải quyết các mối quan ngại và xem xét tiến trình hướng tới thực hiện hiệu quả quy định mới về giới hạn lưu huỳnh trong dầu nhiêu liệu sử dụng cho tàu biển.

Tại hội thảo, Ban Thư ký IMO đã nhấn mạnh các quyết định mới nhất của MEPC tại khóa họp thứ 74 (tháng 05/2019), bao gồm việc áp dụng các hướng dẫn về thực thi nhất quán giới hạn lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu hàng hải, kiểm soát của chính quyền cảng, … và hướng dẫn về các biện pháp tạm thời để tăng cường an toàn cho các tàu liên quan đến việc sử dụng dầu nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh thấp được Ủy ban An toàn Hàng hải (MSC) phê duyệt tại khóa họp thứ 101 (tháng 06/2019).

Các bên tham dự hội thảo đã báo cáo về công việc của họ, bao gồm hướng dẫn mới nhất của ICS cho các công ty vận tải biển và thuyền viên chuẩn bị tuân thủ "Ngưỡng lưu huỳnh toàn cầu năm 2020" sẽ được xuất bản vào tuần đầu tháng 07/2019; dự án công nghiệp chung về xây dựng hướng dẫn an toàn để hỗ trợ việc thực hiện, bao gồm cả công tác đào tạo; các điều khoản cập nhật trong hợp đồng thuê tàu để giải quyết vấn đề dầu nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh thấp; đầu tư của ngành công nghiệp lọc dầu trong pha trộn dầu nhiên liệu mới để đáp ứng giới hạn lưu huỳnh; việc gắn kết các quy định về hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu với các chương trình kiểm tra tàu hiện tại.


Các bên nhấn mạnh, chỉ còn không đầy 06 tháng nữa là đến thời điểm bắt buộc áp dụng "Ngưỡng lưu huỳnh toàn cầu 2020" và bày tỏ cam kết tăng cường hợp tác, bao gồm việc chia sẻ thông tin phù hợp, để thực hiện việc chuyển đổi dầu nhiên liệu một cách suôn sẻ, mang lại lợi ích cho sức khỏe con người và môi trường.

Sự có sẵn dầu nhiên liệu phù hợp

Hội thảo đã trao đổi về mức độ sẵn có của nhiên liệu để đáp ứng giới hạn 0,50% lưu huỳnh, với dự kiến các tàu sẽ bắt đầu sử dụng nhiên liệu pha trộn có hàm lượng lưu huỳnh thấp từ tháng 10 hoặc 11/2019, để sẵn sàng cho việc tuân thủ đầy đủ vào ngày 01/01/2020. Trong tháng 04/2019, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã đưa ra dự báo các cơ sở lọc dầu sẽ có khả năng cung cấp dầu nhiên liệu tuân thủ. Hiện tại, dầu nhiên liệu tuân thủ đã được cung cấp để thử nghiệm trên một số tàu.

Các bên tham gia hội thảo thúc giục sự cần thiết để ngành công nghiệp lọc dầu và cung ứng dầu nhiên liệu hàng hải tiếp tục tăng cường hơn nữa những nỗ lực để cung cấp đủ nhiên liệu tuân thủ càng sớm càng tốt, phục vụ cho việc thử nghiệm trên tàu từ nay đến đầu năm 2020.

An toàn dầu nhiên liệu

Các vấn đề an toàn tiềm ẩn với dầu nhiên liệu pha trộn mới đã được thừa nhận và IMO đã đưa ra một số hướng dẫn để giải quyết những rủi ro này. Cần lưu ý là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã xây dựng bộ Thông số kỹ thuật có sẵn công khai (PAS) liên quan đến giới hạn 0,50% lưu huỳnh. PAS cung cấp hướng dẫn bổ sung về áp dụng thông số kỹ thuật theo Tiêu chuẩn ISO 8217 hiện có đối với nhiên liệu  sử dụng cho động cơ diesel hàng hải và nồi hơi của tàu, ví dụ như về tính tương thích và tính ổn định của dầu nhiên liệu pha trộn mới.

Các bên tham gia hội thảo nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp thêm thông tin về các vấn đề an toàn phát sinh và tăng cường đào tạo thuyền viên về các loại nhiên liệu mới dự kiến sẽ được cung cấp trước cuối năm 2019, nhất là về các khía cạnh an toàn trong vận hành động cơ và nồi hơi đốt dầu.

Báo cáo IMO và chia sẻ thông tin

Các bên tham gia hội thảo thừa nhận sự cần thiết phải cải thiện hơn nữa việc báo cáo và chia sẻ thông tin thông qua hệ thống thông tin vận tải biển tích hợp toàn cầu của IMO (GISIS). Phụ lục VI của Công ước MARPOL yêu cầu các bên liên quan cung cấp thông tin, bao gồm sự có sẵn dầu nhiên liệu, các trường hợp không có sẵn dầu nhiên liệu tuân thủ và chất lượng dầu nhiên liệu thông qua GISIS. IMO đang được thực hiện các công việc cần thiết với mô-đun báo cáo hiện tại theo Phụ lục VI Công ước MARPOL của GISIS để cung cấp phạm vi lớn hơn cho việc nhập dữ liệu, đồng thời làm cho mô-đun này thân thiện hơn với người dùng.

Tác giả: Nguyễn Hải